Praktijkbegeleider worden

Vorige

Het is dit jaar niet meer mogelijk om in te schrijven voor de kwalificatie voor praktijkbegeleiders.

Praktijkbegeleider worden

In de huidige competentiegerichte manier van opleiden van de Atletiekunie gaat de cursist, door het doen van een groot aantal praktische opdrachten, zoveel mogelijk op de ‘werkplek’ leren. Het geven van training, de voornaamste taak van een trainer, leer je in de praktijk. Tijdens het opleidingsproces begeleidt een leercoach (opleider vanuit de Atletiekunie) en een praktijkbegeleider (begeleider vanuit de eigen vereniging/omgeving) de cursist. De praktijkbegeleider is een ervaren trainer die de cursist begeleidt en de mogelijkheid biedt om in de praktijk te leren. Een praktijkbegeleider is iemand die lid is van de Atletiekunie en in het bezit van een geldige trainerslicentie. Daarnaast is het voor praktijkbegeleiders mogelijk zich te kwalificeren, dit is een keuzemogelijkheid en geen verplichting. Voor 2019 is het niet meer mogelijk je in te schrijven voor onderstaande kwalificatie.

Wat verwachten we van de praktijkbegeleider?

Kwalificatie door middel van rechtstreeks examen
Een praktijkbegeleider moet PvB 4.4 Bevorderen Competentieontwikkeling uitvoeren en laten beoordelen om zich te kwalificeren. Dit kan de praktijkbegeleider doen door een rechtstreeks examen en verloopt via de Atletiek Academie.

  1. Hieronder schrijf je je in voor rechtstreeks examen (kwalificatie). Na inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving met een inlogcode voor de Atletiek Academie.
  2. Lees de PvB-beschrijving PvB 4.4 en maak een inschatting of je deze PvB met succes kunt afleggen. Om je op weg te helpen hebben we een drietal opdrachten opgesteld.
  3. In de Atletiek Academie kun je jouw bewijslast in één bestand uploaden. Na het uploaden van het juiste bestand vraag je een beoordeling aan.
  4. De PvB-beoordeling wordt gedaan door een beoordelaar van de Atletiekunie. Zodra de beoordelaar vaststelt dat aan alle criteria is voldaan ben je gekwalificeerd als praktijkbegeleider.
  5. Gekwalificeerd praktijkbegeleiders ontvangen een certificaat Praktijkbegeleider in de sport. Deze ontvang je via de Atletiekunie.

De kosten van de beoordeling van PvB 4.4 zijn € 20,00. Aanvullende informatie vind je in de reader van Calibris en Academie voor Sportkader over praktijkbegeleiding.

Praktijkbegeleiders die op de startdag van de opleiding van de cursist in het bezit zijn van het certificaat Praktijkbegeleider in de Sport en dus gekwalificeerd zijn, kunnen voor het begeleiden van een niveau 3 cursist tegen het einde van de opleiding € 80,00 declareren (inclusief reiskosten), via dit declaratieformulier. Dit geldt uiteraard alleen als je deelnemers begeleidt die een opleiding volgen via de Atletiekunie. Op niveau 4 heeft de 'praktijkbegeleider' geen formele rol en daardoor is het ook niet mogelijk om voor dat niveau een declaratie in te dienen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met opleidingen.