Taken opleider Atletiekunie

Vorige

De taken van de opleider

Wat doe je?

Je verzorgt samen met een collega opleider een trainersopleiding passend binnen de visie van de Atletiekunie, die leidt tot het behalen van een trainersdiploma binnen de eisen van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS 2012).
Samen met je collega verzorg je zowel de coaching van de cursist (als leercoach) en geef je de workshops (als Expert)

Leercoach:

De leercoach begeleidt en stuurt het leerproces (leertraject vanaf start opleiding tot de kwalificatie) van een cursist, door middel van reflectie- en intervisie methodiek. Hij geeft advies over de inhoud van het leertraject op basis van adviesgesprek met de praktijkbegeleider en de cursist, voert reflectiegesprekken en geeft feedback op de opdrachtproducten. Daarnaast organiseert hij een of meerdere intervisiemomenten voor de deelnemer. De rol is proactief, maar de verantwoordelijkheid voor het afronden van de opleiding ligt bij de cursist zelf.

Expert:

Om kennis en vaardigheden op te doen in het leerproces volgt de cursist workshops. De expert geeft invulling aan de workshop en stemt de stof en oefenvormen af op de leerbehoefte van de groep. Interactie tussen cursisten en de expert is een vereiste.

Binnen welk kader/voorwaarden?

De Atletiekunie gaat uit van haar Opleidingsvisie:

Opleiden doen we samen!

  • Opleidingen worden door steeds wisselende opleiderskoppels verzorgd (leren van elkaar)
  • Opleiders reflecteren met elkaar en collega opleiderskoppel
  • De Atletiekunie ondersteunt de opleiders op basis van hulpvragen
  • Het leerproces staat centraal! (van de cursist en de opleider)
  • Persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt voor de deelnemer en opleider.
  • De dynamische leercyclus staat centraal.

In de opleidersgids “Opleiden doen we samen ”vind je een uitgebreidere beschrijving over het opleiderschap bij de Atletiekunie. Je vindt hier ook een verdieping over het Leerproces, wat zijn de uitgangspunten en hoe stimuleer je dat. De ondersteunende documenten van de Opleidersgids staan hier: Plan van AanpakToetsen plan van aanpak aan situatie en Evaluatie/reflectieformulier