Taken praktijkbegeleider

Vorige

Wat wordt van de praktijkbegeleider verwacht?

Meer én betere opgeleide trainers voor de trainingsgroepen, dat is het doel van de opleidingen van de Atletiekunie. Het opleiden van nieuwe trainers gebeurt op verschillende locaties en met behulp van verschillende personen. Toekomstige trainers volgen workshops op een geselecteerde locatie en voeren praktijkopdrachten uit bij de eigen vereniging. Dit alles gebeurt onder begeleiding van de leercoach (de opleider vanuit de Atletiekunie) en de praktijkbegeleider (de begeleider vanuit de eigen vereniging/omgeving). Om het leren in de praktijk succesvol te laten verlopen is adequate begeleiding tijdens de praktijkopdrachten noodzakelijk. Praktijkbegeleiders zijn mensen die dicht bij de cursist staan en kunnen zorgen voor een leerzame, inspirerende en effectieve stage. Afdeling opleidingen hecht veel waarde aan professionele praktijkbegeleiders en biedt daarom een leertraject voor nieuwe praktijkbegeleiders aan.

Waardevolle informatie voor de (aankomende) praktijkbegeleiders vind je hier:

  1. Informatie praktijkbegeleider: praktische informatie over begeleiding en kwalificatie
  2. Proces praktijkbegeleiding: handvatten voor tijdens de begeleiding, welke taken heb jij?