Prestatie looptrainer 4

PLT4
Vorige

De opleiding Prestatie Looptrainer 4 is een opleiding van 4 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel (hoofd)trainers op te leiden die training geven aan wedstrijdatleten met prestatieverbetering als hoofddoel. De opleiding is een vervolg op de BLT3 opleiding waarbij de nadruk ligt op het training geven met een geperiodiseerd jaarplan.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Prestatie Looptrainer 4 van de Atletiekunie.

Voor wie?
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dien je in het bezit te zijn van het diploma Basis Looptrainer 3 (BLT3) en van de Proeve van bekwaamheid 3.2 Coachen van wedstrijden. Bekijk hieronder in de tabel wat de instroomeisen zijn voor de opleiding.

Diploma Toelichting
Trainer Loopgroepen is behaald voor invoering van de Kwalificatie Structuur Sport
Looptrainer 3  bestaat uit PvB 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4
Basis Looptrainer 3 + PvB 3.2* PvB 3.1 en PvB 3.2

* Om deel te kunnen nemen aan de opleiding PLT4 is alleen het diploma Basis Looptrainer 3 niet voldoende. Je dient naast het diploma BLT3 ook de PvB 3.2 te hebben behaald.

Voor meer informatie over de opleiding kun je de informatiefolder downloaden.

Praktijkbegeleider

Tijdens de opleiding Prestatietrainer 4 werkt de cursist met een ervaren trainer die als zijn ‘praktijkbegeleider’ fungeert. De cursist moet zelf contact leggen met een trainer die deze taak voor zijn rekening kan nemen. Deze trainer moet ruime ervaring hebben in het geven van training volgens een geperiodiseerd jaarplan. Daarnaast dient deze trainer de cursist te observeren tijdens trainingen aan de hand van de leervraag die de cursist bij de trainer (‘praktijkbegeleider’) heeft neergelegd. De trainer heeft geen formele rol in de Elektronische Leeromgeving (ELO), zoals op niveau 3 het geval is en daardoor is het ook niet mogelijk om een declaratie in te dienen. Bij inschrijving voor deze opleiding hoeft de cursist de naam van deze trainer niet door te geven, en deze trainer hoeft ook niet aanwezig te zijn bij de start van de opleiding. Het is voor de cursist erg belangrijk dat voor de start van de opleiding duidelijke afspraken zijn gemaakt met deze trainer. 

Kosten
De kosten voor het volgen van deze opleiding bedragen € 480,- (ledentarief) en € 720,- (niet-leden tarief). Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur.

De opleidingen tot prestatietrainer op niveau 4 wordt geëxamineerd aan de hand van de Proeve van Bekwaamheid 4.1 Training geven van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS).

Beschrijving Proeve van bekwaamheid
Hieronder tref je het Toetsplan voor de opleiding aan. Het Toetsplan bevat de PvB-beschrijving en de voorwaarden van toetsing. Als laatste tref je informatie aan over de Commissie van Beroep.

Verplichte PvB
4.1 Training geven

Toetsplan PLT4
Toetsplan PLT4

Commissie van Beroep
Commissie van Beroep

Vragen of interesse neem contact op met opleidingen@atletiekunie.nl.