Aanvragen record

Vorige

Bij het behalen van een nationaal record of een evenaring hiervan moet altijd een recordformulier ingevuld worden door de atleet. De werkgroep nationale records controleert alle ingevulde gegevens. Voor het kunnen aanvragen van een nationaal record moet aan de volgende aspecten voldaan worden:

Atleet:

 • Lid zijn van een Nederlandse vereniging met geldige wedstrijdlicentie
 • Nederlands paspoort bezitten
 • De geboortedatum moet binnen de juiste categorie vallen. De atleet kan alleen een record aanvragen in zijn of haar eigen categorie of klasse.

Record:

 • De prestatie moet volgens de recordlijst op de site van de Atletiekunie een verbetering of evenaring van het Nederlands record zijn. De ranglijsten zijn hierin niet bepalend.
 • Bij wegwedstrijden moet het record worden aangevraagd aan de hand van de BRUTO tijden.
 • Bij seniorenrecords (geldt niet voor PARA atleten) moet binnen 72 uur een dopingcontrole worden gedaan. Bij een estafetteteam moet minimaal één van de atleten een dopingcontrole ondergaan. Als de dopingautoriteit aanwezig is kan dit ter plekke, anders moet contact gezocht worden met de dopingautoriteit.
 • Een record bij technische onderdelen moet altijd 2x worden gemeten. Bij voorkeur eenmaal elektronisch en eenmaal met een meetlint.
 • Bij afstanden t/m 800 meter (incl. estafettes 4*200 meter en 4*400 meter) worden alleen ET (elektronische tijdwaarneming) tijden erkend, dus geen chipsystemen of handgeklokte tijden.
 • Tussentijden, mits officieel geregistreerd, kunnen ingediend worden als record tenzij de volledige afstand is volbracht

Wedstrijd:

 • Het onderdeel (positie van de accommodatie) moet volgens de keuringsrapporten van de erkende keuringsinstanties op veiligheid en wedstrijdgeschiktheid zijn goedgekeurd.  
 • Of de wegwedstrijd moet plaats vinden op een, door de Atletiekunie, gecertificeerd parcours. In de wedstrijdkalender op hardlopen.nl staat aangeven of het parcours officieel gemeten is.
 • De officials moeten allemaal de aantekening bezitten voor de functie welke ze uitvoeren en waarvoor ze tekenen.
 • Bij ver- en hink-stap-springen en alle looponderdelen t/m 200 meter moet voor baanrecords windmeting aanwezig zijn. Het gemiddelde van de windmeting mag niet boven de + 2.0 m/s liggen.
 • Bij records behaald in Nederland moet de wedstrijd aangemeld zijn op de wedstrijdkalender van de Atletiekunie.
 • Er moeten minimaal 3 atleten (of 2 estafette teams) hebben deelgenomen.
 • Gemengde wedstrijden worden niet erkend voor een record, tenzij:
  • Bij technische onderdelen een aparte uitslag wordt opgemaakt
  • Het een wegwedstrijd omvat (incl. snelwandelen buiten de baan)

Materiaal:

 • Een record bij werponderdelen en polsstokhoogspringen vraagt een dubbele keuring van het materiaal. Het materiaal moet zowel vóór als na de wedstrijd zijn gecontroleerd door of in het bijzijn van de wedstrijdleider. LET OP: bij werponderdelen zijn dit meer aspecten dan alleen het gewicht.

Recordformulier:

 • Alle benodigde handtekeningen, die gevraagd worden, moeten aanwezig zijn.
 • De juiste categorie / klasse moet worden ingevuld en of het indoor / baan / weg betreft.
 • De juiste bijlage moeten worden toegevoegd:
  • Een kopie van een identiteitsbewijs
  • Een kopie van de officiële uitslag
  • Een kopie van het wedstrijdprogramma (chronoloog)
  • (bij looponderdelen) een print van de nulstart met leesbare tijdbalk
  • (bij looponderdelen) een finishfoto van de gehele serie met leesbare tijdbalk
  • (bij senioren) een kopie van het dopingformulier
 • Het formulier moet 30 dagen na het behalen van het record door de Atletiekunie ontvangen zijn.

De werkgroep nationale records zal vervolgens de recordaanvraag in behandeling nemen. De looptijd hiervan is maximaal 1,5 maand. De voortgang wordt op de website van de Atletiekunie bij gehouden. Bij afwijzing of problemen wordt rechtstreeks contact opgenomen met de betrokken atleet telefonisch of per mail.

Als het nationaal record wordt erkend worden de recordlijsten aangepast en ontvangt de atleet een certificaat op zijn of haar postadres.