Veiligheid

Vorige

Veiligheid staat centraal bij het organiseren van een wedstrijd. Onderstaand enkele downloads die richtlijnen meegeven over veiligheid bij de organisatie van een wedstrijd. Verder gaat deze pagina over het basisadvies EHBO.

Downloads

Basisadvies EHBO

Dit basisadvies is van toepassing op alle evenementen. Deze voorwaarden kunnen door het Bevoegd Gezag volledig, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, worden opgenomen in de evenementenvergunning.

Aanmelden bij de Meldkamer Ambulancezorg
Het aanmelden van het evenement bij de Meldkamer Ambulancezorg, is zinvol, zodat die bij het coördineren van het ambulancevervoer rekening kan houden met het evenement.

Aantal in te zetten zorgverleners
Bij alle evenementen is een EHBO-trommel A noodzakelijk. Voor de inhoud daarvan verwijzen wij naar de website van het Oranje Kruis.

Verder geldt:

  • Bij minder dan 200 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers dient de organisator zelf de inschatting te maken of bij het evenement de aanwezigheid van EHBO gewenst is. In alle gevallen geldt hierbij de regel “verantwoord gastheerschap”.
  • De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) adviseert per 1000 aanwezige bezoekers/deelnemers één EHBO-er (met een minimum van twee EHBO-ers)
  • Indien gebruik wordt gemaakt van een EHBO-post (door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig) dient deze permanent te zijn bezet door tenminste één EHBO-er. Deze dient ook als coördinator en aanspreekpunt voor hulpdiensten.
  • Na afloop van het evenement levert de organisator een overzicht van de aard en hoeveelheid zorgcontacten aan bij de GHOR (logboek bijhouden).
  • Met behulp van onderstaande tabel kan, conform de landelijke richtlijn het aantal noodzakelijke EHBO-ers worden bepaald.
Gelijktijdig aanwezige EHBO hulpverleners EHBO post (met AED)*
0-200 Volgens goed gastheerschap -
200-1.000 2 minimaal Gewenst
1.000 - 2.000 2 minimaal Geadviseerd
2.000 - 3.000 3 (waarvan 1 coördinator) Ja
3.000 - 4.000 4 (waarvan 1 coördinator) Ja
4.000 - 5.000 5 (waarvan 1 coördinator) Ja

* De inrichting van een EHBO post wordt door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 gelijktijdige aanwezigen.  In voorkomende gevallen kan een post ook gewenst zijn bij een geringer aantal bezoekers, zoals bij kleine festivals, muziekevenementen en sportevenementen. Vanaf 2000 aanwezigen is een post vereist. Indien een EHBO post wordt ingericht, dient deze te allen tijde gedurende het evenement bemenst te zijn door minimaal 1 EHBO-er die tevens dient als coördinator/aanspreekpunt. Onderdeel van de standaardinventaris EHBO-post  is een AED.

Aanvulling
Als regel geldt: 2 EHBO-ers per 1000 aanwezigen, met een minimum van 2 ongeacht het aantal aanwezigen (advies GHOR Midden- en West-Brabant). Ook is het zinvol te werken met een even aantal EHBO-ers, zodat EHBO-ers in duo’s kunnen werken, bijvoorbeeld i.v.m. een eventuele reanimatie.

EHBO  hulpverleners
Dit betreft het niveau van gediplomeerde EHBO-hulpverlener, waarbij de richtlijnen van het Oranje Kruisboek worden gehanteerd. In geval er sprake is van onvoorziene noodzakelijke opschaling van de zorg, dient het aanwezige EHBO personeel opdrachten van de operationele hulpdienst (ambulancepersoneel of Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)) op te volgen.