Toetsingscriteria voor goedkeuring

Vorige

Na het aanmelden van de wedstrijd krijgt de betreffende kalendercoördinator een melding. De coördinator controleert op de volgende punten:

1. Is de wedstrijd bij voorkeur 2 maanden voor de wedstrijddag aangemeld op de kalender?
Dit geeft voldoende tijd om bij problemen in de volgende stappen tijdig bij te sturen

2. Wordt de wedstrijd volgens het wedstrijdreglement afgewerkt?
Let hierbij op:

  • Categorieën die geen wedstrijdlicentie hebben: scholieren, recreanten etc.
  • Onderdelen die niet conform het reglement worden verwerkt of voor de betreffende categorie niet officieel zijn.

Op de Atletiekunie kalender staan zowel officiële als onofficiële wedstrijden. Natuurlijk mogen er onofficiële wedstrijden georganiseerd worden, een afkeuring betekent niet dat de wedstrijd niet mag plaatsvinden.

3. Alle onderdelen moeten zijn ingevuld. Een lege wedstrijd kan niet worden goedgekeurd.
Zolang de onderdelen niet zijn ingevuld kan niet op voorgaande of aankomende stappen worden gecontroleerd. De wedstrijd zal tot die tijd op ‘in behandeling’ worden gezet. Pas als alle onderdelen en groepen zijn toegevoegd, kan de wedstrijd gekeurd worden en worden doorgestuurd naar het wedstrijdsoftware administratie systeem dat je gebruikt.

4. Zijn alle voorzieningen veilig en/of wedstrijdgeschikt?
Het beoordelen van deze stap, gebeurt op basis van de inspectierapporten per accommodatie die op onze website zijn terug te vinden. Op basis van de gegevens in deze rapporten wordt een wedstrijd wel of niet goed gekeurd. Deze rapporten zijn van groot belang voor de beoordeling van wedstrijden, maar ook verzekeringsmaatschappijen gebruiken dit als basis wanneer er een ongeval plaatsvindt op jouw accommodatie.

Let op: als één van de benodigde voorzieningen niet voldoet aan de gestelde eisen, worden de prestaties niet erkend. Als één onderdeel op meerdere voorzieningen kan worden verwerkt, zal uitgegaan worden dat de wedstrijdleider kiest voor de geschikte voorzieningen.

Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de afdeling wedstrijdsport.
Meer informatie over de manier van keuren vind je hier.

 5. Is er op dezelfde dag een vergelijkbare wedstrijd qua onderdelen en categorieën?
De kalendercoördinator is er om balans aan te brengen in de kalender. In het kort houdt dit in dat het onderdelenaanbod gevarieerd en voor alle categorieën is. De coördinator kijkt ook naar de mogelijkheden die de verschillende accommodaties kunnen bieden, bijvoorbeeld kogelslingerkooi, polsstokhoogmat of een waterbak voor steeple chase.

De kalendercoördinator communiceert in principe via Volta. Het is aan de organisatie om te controleren of de wedstrijd geplaatst is of dat er opmerkingen zijn. 

Wanneer een kalendercoördinator de aangemelde wedstrijd goedkeurt, verschijnt het Atletiekunie logo en “Atletiekunie erkend” bij de wedstrijdinformatie. Tevens is de wedstrijd dan zichtbaar op de wedstrijdkalender van de Atletiekunie. Wedstrijden die niet zijn goedgekeurd, hebben dit logo en de tekst niet. Prestaties die bij dit soort wedstrijden worden behaald, worden niet opgenomen in de ranglijst of erkend als Nationaal Record.

Maar wanneer wordt een wedstrijd in de praktijk nou afgekeurd? Dat kan zijn in de volgende gevallen:

  1. De wedstrijdonderdelen vinden plaats op afgekeurde voorzieningen en zijn dus niet wedstrijdgeschikt en/of veilig. Bij een eventueel ongeval zal een verzekeringsmaatschappij ook gebruik maken van het inspectierapport. Dit is dus niet zonder risico.
  2. Het gaat om een onofficiële wedstrijd
  3. Het gaat om een scholenwedstrijd, dus deze is niet relevant voor de wedstrijdkalender van de Atletiekunie.