Aanmelden wedstrijdkalender

Vorige

Plaatsing op de Atletiekunie wedstrijdkalender is noodzakelijk voor de erkenning van prestaties. Deze plaatsing moet ook gedaan worden als bij de betreffende wedstrijd geen Atletiek.nu gebruikt wordt.

Beschik je als gebruiker of vereniging over een account bij Atletiek.nu dan kun je met deze gegevens ook wedstrijden aanmelden en muteren. Heb je niet zo'n account? Dan kun je deze zelf aanmaken op Atletiek.nu. De inloggegevens zijn niet gekoppeld aan een verenigingsaccount. Dit betekent dat meerdere personen binnen dezelfde vereniging wedstrijden kunnen aanmelden of muteren.

Stappenplan:
1. Ga naar https://www.atletiek.nl/wedstrijdkalender;
2. Zodra je op de button ‘Wedstrijd aanmelden’ klikt, kom je op de wedstrijdpagina;
3. Hier vind je de optie ‘Wedstrijd aanmelden’;
4. Als je hierop klikt, kom je op een inlogpagina van Atletiek.nu.

Toetsingscriteria voor goedkeuring

Na het aanmelden van de wedstrijd krijgt de betreffende kalendercoördinator een melding. De coördinator controleert op de volgende punten:

  1. Is de wedstrijd uiterlijk 2 maanden voor de wedstrijddag aangemeld op de kalender?

Dit geeft voldoende tijd om bij problemen in de volgende stappen tijdig bij te sturen

  1. Wordt de wedstrijd volgens het wedstrijdreglement afgewerkt?

Let hierbij op:

  • Categorieën die geen wedstrijdlicentie hebben: scholieren, recreanten etc.
  • Onderdelen die niet conform het reglement worden verwerkt of voor de betreffende categorie niet officieel zijn.

De Atletiekunie kalender is alleen gericht op officiële wedstrijden. Natuurlijk mogen andere wedstrijden georganiseerd worden, een afkeuring betekent niet dat de wedstrijd niet mag plaatsvinden.

  1. Alle onderdelen moeten zijn ingevuld. Een lege wedstrijd kan niet worden goedgekeurd.

Zolang de onderdelen niet zijn ingevuld kan niet op voorgaande of aankomende stappen worden gecontroleerd. De wedstrijd zal tot die tijd op ‘in behandeling’ worden gezet.

  1. Zijn alle voorzieningen veilig en/of wedstrijdgeschikt?

Bij elke wedstrijd moeten de, voor deze wedstrijd, benodigde voorzieningen 100% veilig zijn. Een overzicht van de inspecties staat hier. De coördinatoren gebruiken deze overzichten.

Vanaf de U18 is het verplicht om te kijken naar de wedstrijdgeschiktheid, die 100% moet zijn voordat deze op de kalender geplaatst kan worden. Deze extra voorwaarde heeft te maken met de recorderkenning die vanaf die leeftijd geldt.

Let wel: als één van de benodigde voorzieningen niet voldoet aan de gestelde eisen zal de gehele wedstrijd niet worden geplaatst op de kalender. Als één onderdeel op meerdere voorzieningen kan worden verwerkt, zal uitgegaan worden dat de wedstrijdleider kiest voor de geschikte voorzieningen.
Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de afdeling 
wedstrijdsport.

  1. Is er op dezelfde dag een vergelijkbare wedstrijd qua onderdelen en categorieën?

De kalendercoördinator is er om balans aan te brengen in de kalender. In het kort houdt dit in dat het onderdelenaanbod gevarieerd en voor alle categorieën is. De coördinator kijkt ook naar de mogelijkheden die de verschillende accommodaties kunnen bieden, bijvoorbeeld kogelslingerkooi, polsstokhoogmat of een waterbak voor steeple chase.

De kalendercoördinator communiceert in principe via Atletiek.nu. Het is aan de organisatie om te controleren of de wedstrijd geplaatst is of dat er opmerkingen zijn.