Aanmelden wedstrijdkalender

Vorige

Aanpassing procedure wedstrijdkalender (september 2020)

Welke prestaties komen in aanmerking voor de ranglijsten en welke niet? De afgelopen periode is hier onduidelijkheid over ontstaan. Dit is mede veroorzaakt omdat in de periode waar als gevolg van Corona geen officiële wedstrijden georganiseerd mochten worden, het verwerkingsplatform Atletiek.nu de term ‘Onderlinge wedstrijd’ heeft toegevoegd. Over deze term bestond sowieso al lang onduidelijkheid.

Daarom wordt de procedure zo aangepast dat voor iedereen, wedstrijdorganisaties, atleten maar ook de statistici, aan de voorkant duidelijk is welke prestaties in aanmerking komen voor de ranglijst (en dus voor limieten en inschrijving voor NK’s).

Tot op heden kon bij het aanmelden van wedstrijden, onderstaande optie worden gekozen:

De vraag of de wedstrijd weergegeven moet worden op de Atletiekunie kalender en de Atletiekunie ranglijst, wordt vervangen door de vraag:

"Voldoet de aangevraagde wedstrijd aan het wedstrijdreglement van de Atletiekunie?"

Als dat het geval is, komt de wedstrijd op de Atletiekunie wedstrijdkalender en komen prestaties in principe in aanmerking voor de ranglijsten. Dit hangt namelijk nog van drie factoren af:

  • Accommodatiecheck, zijn alle voorzieningen in orde conform het wedstrijdreglement
  • Rapportage achteraf door de wedstrijdleider of de wedstrijd conform het reglement is verlopen
  • Akkoord door de kalendercoördinator

Zodra bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd, kunnen prestaties van onderlinge wedstrijden dus ook opgenomen worden in de ranglijst!

Procedure aanmelden wedstrijden:
1. Ga naar https://www.atletiek.nl/wedstrijdkalender;
2. Zodra je op de button ‘Wedstrijd aanmelden’ klikt, kom je op de wedstrijdpagina;
3. Hier vind je de optie ‘Wedstrijd aanmelden’;
4. Als je hierop klikt, kom je op een inlogpagina van Atletiek.nu.

Beschik je als gebruiker of vereniging over een account bij Atletiek.nu dan kun je met deze gegevens ook wedstrijden aanmelden en muteren. Heb je niet zo'n account? Dan kun je deze zelf aanmaken op Atletiek.nu. De inloggegevens zijn niet gekoppeld aan een verenigingsaccount. Dit betekent dat meerdere personen binnen dezelfde vereniging wedstrijden kunnen aanmelden of muteren.

Toetsingscriteria voor goedkeuring
Na het aanmelden van de wedstrijd krijgt de betreffende kalendercoördinator een melding. De coördinator controleert op de volgende punten:

1. Is de wedstrijd bij voorkeur 2 maanden voor de wedstrijddag aangemeld op de kalender?
Dit geeft voldoende tijd om bij problemen in de volgende stappen tijdig bij te sturen

2. Wordt de wedstrijd volgens het wedstrijdreglement afgewerkt?
Let hierbij op:

  • Categorieën die geen wedstrijdlicentie hebben: scholieren, recreanten etc.
  • Onderdelen die niet conform het reglement worden verwerkt of voor de betreffende categorie niet officieel zijn.

De Atletiekunie kalender is alleen gericht op officiële wedstrijden. Natuurlijk mogen andere wedstrijden georganiseerd worden, een afkeuring betekent niet dat de wedstrijd niet mag plaatsvinden.

3. Alle onderdelen moeten zijn ingevuld. Een lege wedstrijd kan niet worden goedgekeurd.
Zolang de onderdelen niet zijn ingevuld kan niet op voorgaande of aankomende stappen worden gecontroleerd. De wedstrijd zal tot die tijd op ‘in behandeling’ worden gezet.

4. Zijn alle voorzieningen veilig en/of wedstrijdgeschikt?
Het beoordelen van deze stap, gebeurt op basis van de inspectierapporten per accommodatie die op onze website zijn terug te vinden. Op basis van de gegevens in deze rapporten wordt een wedstrijd wel of niet goed gekeurd. Deze rapporten zijn van groot belang voor de beoordeling van wedstrijden, maar ook verzekeringsmaatschappijen gebruiken dit als basis wanneer er een ongeval plaatsvindt op jouw accommodatie.

Let op: als één van de benodigde voorzieningen niet voldoet aan de gestelde eisen, worden de prestaties niet erkend. Als één onderdeel op meerdere voorzieningen kan worden verwerkt, zal uitgegaan worden dat de wedstrijdleider kiest voor de geschikte voorzieningen.

Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de afdeling wedstrijdsport.
Meer informatie over de manier van keuren vind je hier.

 5. Is er op dezelfde dag een vergelijkbare wedstrijd qua onderdelen en categorieën?
De kalendercoördinator is er om balans aan te brengen in de kalender. In het kort houdt dit in dat het onderdelenaanbod gevarieerd en voor alle categorieën is. De coördinator kijkt ook naar de mogelijkheden die de verschillende accommodaties kunnen bieden, bijvoorbeeld kogelslingerkooi, polsstokhoogmat of een waterbak voor steeple chase.

De kalendercoördinator communiceert in principe via Atletiek.nu. Het is aan de organisatie om te controleren of de wedstrijd geplaatst is of dat er opmerkingen zijn. 

Wanneer een kalendercoördinator de aangemelde wedstrijd goedkeurt, verschijnt het Atletiekunie logo en “Atletiekunie erkend” bij de wedstrijdinformatie. Tevens is de wedstrijd dan zichtbaar op de wedstrijdkalender van de Atletiekunie. Wedstrijden die niet zijn goedgekeurd, hebben dit logo en de tekst niet. Prestaties die bij dit soort wedstrijden worden behaald, worden niet opgenomen in de ranglijst of erkend als Nationaal Record.

Maar wanneer wordt een wedstrijd in de praktijk nou afgekeurd? Dat kan zijn in de volgende gevallen:

  1. De wedstrijdonderdelen vinden plaats op afgekeurde voorzieningen en zijn dus niet wedstrijdgeschikt en/of veilig. Bij een eventueel ongeval zal een verzekeringsmaatschappij ook gebruik maken van het inspectierapport. Dit is dus niet zonder risico.
  2. Het gaat om een officieuze wedstrijd waarvoor de organisatie wel Atletiek.nu wil gebruiken.
  3. Het gaat om een scholenwedstrijd, dus deze is niet relevant voor de wedstrijdkalender van de Atletiekunie.