Licentiecheck

Vorige

Stappenplan licentiecheck vanuit de organiserende vereniging

 

  1. Meld je wedstrijd aan op Atletiek.nu - Aanmelden wedstrijdkalender
  2. Controleer gedurende de weken tot de sluiting van de inschrijvingen of alle atleten een geldig lidnummer en wedstrijdlicentie hebben ingevuld op Atletiek.nu.
  • Mocht het lidnummer van de atleet ontbreken, contact dan persoon/atleet die de atleet heeft ingeschreven om dit recht te zetten.
  • Mocht de atleet/atleten geen geldige wedstrijdlicentie hebben ingevoerd, neem dan contact op met de vereniging waar de atleet lid is om dit recht te zetten.

Als de atleet zonder wedstrijdlicentie toch deelneemt aan een wedstrijd, krijgt de organiserende vereniging een boete (2*).

  1. Mocht er na-inschrijving zijn, dan is het aan de organiserende vereniging de taak om te controleren of de atleet een lidnummer en wedstrijdlicentie heeft. Heeft de atleet geen geldige wedstrijdlicentie, dan mag de atleet niet meedoen aan de wedstrijd. 
  2. Na de wedstrijd voert de organiserende vereniging de uitslagen in op Atletiek.nu.
  3. Als alle deelnemers hebben deelgenomen met geldige wedstrijdlicentie, is de wedstrijd afgehandeld.

Indien dit niet het geval is, dan geldt het volgende:

  1. Je kan op Atletiek.nu zien of lidnummer en wedstrijdlicentie juist zijn ingevuld. Je ziet dan de volgende tekst:

Indien er atleten zijn die geen geldig lidnummer en of wedstrijdlicentie hebben ingevoerd, mailt de Atletiekunie de organiserende vereniging om dit op orde te maken.

  • Wanneer er lidnummers van de atleet/atleten onbekend zijn, dan handelt de Atletiekunie dit verder af met persoon/organisatie die lid heeft ingeschreven. De organiserende vereniging krijgt wel een boete omdat ze de atleet hebben laten deelnemen. Ook krijgt de organiserende vereniging na 2 weken, indien de atleet nog steeds geen lidnummer + wedstrijdlicentie heeft, het verzoek om de atleet uit de uitslagen te halen.
  • Indien er wedstrijdnummers van de atleet/atleten missen, dan wordt er verwacht dat de organiserende vereniging een mail stuurt naar de vereniging waar atleet lid is met het verzoek dit binnen 2 weken op orde te maken.

7. Als de atleet binnen 3 weken na de wedstrijd wedstrijdlid is, is de wedstrijd afgehandeld.

8. Als de atleet binnen 3 weken na de wedstrijd geen wedstrijdlid is, krijgt de vereniging waarvan de deelnemer lid is een boete (1A*) en de uitslag van de desbetreffende atleet wordt na 2 weken verwijderd uit de uitslagen door de organiserende vereniging.

*Zie voor de boetes de Administratiekosten en administratieve boetes 2021

 

Mochten er problemen met atleten/clubs ontstaan, neem dan te allen tijde tijdig contact op met de Atletiekunie, mail dan naar wedstrijdsport@atletiekunie.nl