Wapenverlof

Vorige

Voor het aanvragen van (een verlenging van) een wapenverlof heb je een verklaring van de bond nodig. Hierin wordt verklaard dat je voor het uitoefenen van de functie van starter een wapenverlof nodig hebt. Deze verklaring is op te vragen bij de afdeling wedstrijdsport: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Wapenverloven vallen onder de Wet wapens en munitie. Een startrevolver valt onder wapens categorie III. Op de website van de politie staan belangrijke documenten voor het aanvragen en behoud van een verlof:

Aanvraag nieuw wapenverlof
Aanvraag nieuw wapenverlof voor gebruik verenigingswapen
Inlichtingenformulier voor de verlenging van een reeds eerder afgegeven wapenverlof
Inlichtingenformulier voor de eerste aanvraag van een wapenverlof