Athletics Champs

Vorige

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Centraal bij Athletics Champs staat:

 • Atletiekecht: dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven. 
 • Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn belangrijk voor toekomstige sportdeelname. Het kind moet plezier hebben en zich vaardig voelen: elk kind heeft recht op een succesje! 
 • Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden pupillen in teams tegen elkaar. 
 • Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen. 
 • Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering. 
 • Laagdrempelig: de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen. 

Athletics Champs competitie (coördinatie Atletiekunie)

 • Alle  wedstrijdorganisaties krijgen een stappenplan voor het opzetten van de wedstrijden en wat je van de Atletiekunie kunt verwachten. In dit plan staat alles van www.atletiek.nu tot het bestellen van startnummers en van het reglement tot en met het opmaken van de eindstand.
 • Een wedstrijdorganisatie ontvangt een organisatiebijdrage van  € 250,-;
 • Een wedstrijdorganisatie ontvangt per wedstrijd van de Atletiekunie: diploma’s, startnummers en atletiek.nu, totale waarde € 150,-. Voor de laatste wedstrijd ontvangt een organisatie tevens de medailles en bekers t.w.v. € 500,- Medailles die over blijven kunnen worden teruggestuurd;
 • Atletiek.nu biedt de mogelijkheid aan te geven welke medaille kleur de atleet heeft (dit geldt alleen voor verenigingen die meedoen met de gecoördineerde Athletics Champs competitie);
 • Atletiek.nu biedt de mogelijkheid om het diploma uit te printen;
 • In atletiek.nu wordt automatisch het totaalklassement opgemaakt;
 • Voor een atleet wordt € 3,- deelname per wedstrijd berekend;
 • Een vereniging betaalt alleen voor de atleten die deelnemen aan een wedstrijd (aantal kan dus per wedstrijd verschillen). Facturatie vindt achteraf plaats;
 • Er kan altijd nog een extra team worden toegevoegd aan de competitie, mits het maximale aantal teams nog niet bereikt is.
 • De instructiekaarten en reglementen van Athletics Champs zijn leidend;
 • De afdeling Wedstrijdsport van de Atletiekunie monitort de competitie (en treedt op als competitieleiding);
 • Aanpassingen in de opzet worden één keer jaar, met behulp van input uit de evaluatie vergadering met de regio coördinatoren, doorgevoerd;
 • Data zijn door de verenigingen/regio zelf te kiezen in de periode april tot en met september.

Welke stappen worden doorlopen voor succesvolle Athletics Champs competitie?

 Datum

 Actie

 Wie

 Najaar

 Neemt de regio deel aan de, door de  Atletiekunie gecoördineerde, competitie

 Regio(coördinator)*

 Voor 1 februari

 Eventuele deelname doorgeven aan Atletiekunie

 Regiocoördinator

 Voor 1 maart

 Doorgeven wedstrijddagen- en locaties van de regio

 Regiocoördinator

 Voor 1 maart

 Doorgeven indicatie van het aantal   deelnemende teams per vereniging. Dit i.v.m. het maximaal aantal deelnemende teams.

 Vereniging en Regiocoördinator

 4 weken voor de   wedstrijd

 De wedstrijd aanmaken in atletiek.nu op kosten van de Atletiekunie

 Wedstrijdorganisatie

 Minimaal 2 weken voor   de wedstrijd

 De startnummers aanvragen. Eventueel ook de bekers en medailles.

 Wedstrijdorganisatie

 1 week voor de wedstrijd

 Deelnemers van het team opgeven in   Atletiek.nu

 Verenigingen die deelnemen

 Na een wedstrijd

 Na de laatste wedstrijd

 Uitreiken diploma

 Uitreiken medailles en bekers

 Organiserende vereniging

 Organiserende vereniging

 September

 Uitbetaling organisatie bijdragen, zo snel mogelijk na de 4e wedstrijd

 Competitieleiding

 September

 Verenigingen factureren op basis van aantal   deelgenomen atleten per wedstrijd.

NB. enkele regio's factureren nog een bedrag na i.v.m. materialen

 Competitieleiding

 Oktober

 Evaluatie AC competitie seizoen

 Regiocoördinatoren,   Competitieleiding en afdeling   Jeugd

* Als je met jouw regio mee wilt doen aan de gecoördineerde Athletics Champs competitie dien je een regiocoördinator te benaderen.