Athletics Champs

Vorige

 

 

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Centraal bij Athletics Champs staat:

 • Atletiekecht: dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven. 
 • Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn belangrijk voor toekomstige sportdeelname. Het kind moet plezier hebben en zich vaardig voelen: elk kind heeft recht op een succesje! 
 • Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden pupillen in teams tegen elkaar. 
 • Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen. 
 • Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering. 
 • Laagdrempelig: de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen. 

Athletics Champs competitie

 • Alle  wedstrijdorganisaties krijgen een stappenplan voor het opzetten van de wedstrijden en wat je van de Atletiekunie kunt verwachten. In dit plan staat alles van voor de organisatie.
 • Atletiek.nu biedt de mogelijkheid om het diploma uit te printen;
 • De instructiekaarten en reglementen van Athletics Champs zijn leidend;
 • De afdeling Wedstrijdsport van de Atletiekunie monitort de competitie;
 • Aanpassingen in de opzet worden één keer jaar, met behulp van input uit de evaluatie vergadering met de regio coördinatoren, doorgevoerd;
 • Data zijn door de verenigingen/regio zelf te kiezen in de periode april tot en met september.

Welke stappen worden doorlopen voor succesvolle Athletics Champs competitie?

Datum Actie Wie
Najaar Neemt de regio deel aan de, door de  Atletiekunie gecoördineerde, competitie Regio(coördinator)*
Voor 1 februari Eventuele deelname doorgeven aan Atletiekunie Regiocoördinator
Voor 1 maart Doorgeven wedstrijddagen- en locaties van de regio Regiocoördinator
Voor 1 maart Doorgeven indicatie van het aantal deelnemende teams per vereniging. Dit i.v.m. het maximaal aantal deelnemende teams. Vereniging en regiocoördinator
Minimaal 2 weken voor de wedstrijd De startnummers aanvragen. Eventueel ook de bekers en medailles. Wedstrijdorganisatie
1 week voor de wedstrijd Deelnemers van het team opgeven wedstrijdadministratiesysteem Verenigingen die deelnemen
Na een wedstrijd / na de laatste wedstrijd Uitreiken diploma / uitreiken medailles en bekers Organiserende vereniging
Oktober Evaluatie AC competitie seizoen Regiocoördinatoren, competitieleiding en afdeling jeugd

* Als je met jouw regio mee wilt doen aan de gecoördineerde Athletics Champs competitie dien je een regiocoördinator te benaderen