Onderdelen en instructies

Vorige

Alle onderdelen van Athletics Champs kennen een instructiekaart waarop aangegeven is hoe het onderdeel gaat, welke materialen nodig zijn en welke taken moeten worden uitgevoerd. 

  • Download hier de instructiekaarten 
    Let op: de instructiekaarten versie 01-01-2018 zijn op een aantal punten aangepast ter verduidelijking, geen inhoudelijke wijzigingen, nu versie 01-01-2019

Er zijn per onderdeel instructiefilmpjes gemaakt om te laten zien hoe de verschillende onderdelen in zijn werk gaan.