Onderdelen en instructies

Vorige

Alle onderdelen van Athletics Champs kennen een instructiekaart waarop aangegeven is hoe het onderdeel gaat, welke materialen nodig zijn en welke taken moeten worden uitgevoerd. 

  • Download hier de instructiekaarten
    Let op: de instructiekaarten zijn op een aantal punten aangepast ter verduidelijking en ter bevordering van de veiligheid. Zorg dat je webversie 09-04-2020 gebruikt. 

Er zijn per onderdeel instructiefilmpjes gemaakt om te laten zien hoe de verschillende onderdelen in zijn werk gaan.