Jurylid Algemeen (60)

Vorige

Direct naar ingeplande juryopleidingen

Ben jij lid van een atletiekvereniging en wil je je inschrijven voor een cursus Jurylid Algemeen? Laat dit weten via de interesselijst.

Cursus aanvragen voor vereniging

Bij voldoende interesse kan een vereniging deze cursus zelf organiseren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dien het  aanvraagformulier uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus in. 

Aanvraagformulier jurycursus

Meer informatie over de cursus Jurylid Algemeen vind je in de informatiefolder

Opleider

De vereniging zorgt voor een opleider die voldoet aan één van de volgende eisen: hij/zij is (voormalig) CWO of NWO (niveau 2 of 3), is reeds docent bij de Atletiekunie, is een BWO scheidsrechter of wedstrijdleider en heeft privé of beroepsmatig ervaring met het verzorgen van cursussen. Als er binnen de vereniging niemand is die aan deze eisen voldoet, neem dan contact op met Tom Froon. In dit geval is de vereniging verantwoordelijk voor de vergoeding van de reiskosten.

Aanvraagprocedure cursus

  • De cursus bestaat uit 12 modules van één uur. In overleg met de opleider bepaal je zelf uit hoeveel contacturen een bijeenkomst bestaat (bij voorkeur zijn dit vier bijeenkomsten van drie uur).
  • De cursus kan intern voor leden georganiseerd worden of opengesteld worden voor leden van andere verenigingen. In beide gevallen komt de cursus online op de website van de Atletiekunie. Is de cursus alleen bedoeld voor eigen leden dan staat dit vermeld onder het kopje "informatie".
  • Geïnteresseerden schrijven zich rechtstreeks in via de website. Let op: bij inschrijving moet je in het bezit zijn van een geldig Atletiekunie-lidnummer. Alléén leden zijn verzekerd tijdens de cursus en krijgen toegang tot het digitale lesmateriaal.
  • Ongeveer een week voor de startdatum ontvangen alle deelnemers en de opleider een bevestiging en krijgen zij toegang tot het digitale lesmateriaal.
  • De opleider ontvangt per post voor iedere deelnemer een exemplaar van het boekje "Richtlijnen en speerpunten". Dit boekje is via de site te downloaden.
  • Er is geen afsluitende toets. De opleider bepaalt aan de hand van indrukken en aanwezigheid of de cursist geschikt is om zelfstandig aan de slag te gaan.
  • De opleider stuurt de lijst met geschikte cursisten binnen een week na de laatste bijeenkomst naar Tom Froon. Hij zorgt ervoor dat de cursisten hun juryaantekening krijgen.

Kwalificatieprofiel
Kwalificatieprofiel