Microfonist (80)

Vorige

De wedstrijd staat op het punt van beginnen en de atleten zijn er klaar voor...  

Nu moet het publiek nog van informatie worden voorzien. Dit is hét moment waarop de microfonist, of speaker, in beeld komt!

De microfonist is degene die atletiekwedstrijden en loopevenementen “aan elkaar praat”. Hij of zij houdt het publiek en de deelnemers op de hoogte van het verloop van de wedstrijd en vertelt ook wat over de achtergronden van de atleten en wie de grootste kanshebbers zijn. De microfonist levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van de wedstrijd voor het publiek en aan de sfeer tijdens de wedstrijd.

Spreekt jou dit aan? Dan is de functie van Microfonist misschien iets voor jou! 

Jij kent het wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wodt toegepast. Je weet het aanwezige publiek te informeren, amuseren en begeleiden tijdens een wedstrijd. Je werkt nauw samen met de wedstrijdleiding en verzorgt de communicatie vanuit de wedstrijdleiding naar alle aanwezigen. 

Ben jij lid van een atletiekvereniging en wil je je inschrijven voor een cursus? Laat dit weten via de interesselijst.

Aanvraagprocedure voor vereniging

Doorloop onderstaand stappenplan als er meerdere geïnteresseerden zijn binnen je vereniging en de opleiding ook bij jouw vereniging georganiseerd kan worden:

  • Neem contact op met je taakcoördinator;
  • De taakcoördinator geeft aan welke voorzieningen er nodig zijn en beoordeelt in overleg of de beoogde locatie hieraan voldoet;
  • De taakcoördinator gaat op zoek naar een opleider en een beoordelaar;
  • In overleg met de opleider worden de definitieve opleidingsdagen en -tijden bepaald;
  • De taakcoördinator stuurt uiteindelijk het volledig ingevulde aanvraagformulier naar de Atletiekunie. De opleiding komt online op de website zodat geïnteresseerden zich direct via de site kunnen inschrijven. Let op: de deelnemers zijn lid van de Atletiekunie, ze hebben de cursus jurylid algemeen (60) afgerond en ze zijn minimaal 16 jaar oud . 

In de informatiefolder vind je informatie over o.a. de instroomeisen, de opzet, tijdpad en studielast van deze opleiding. 

Kwalificatieprofiel

Kwalificatieprofiel

Toetsplan

Toetsplan