Microfonist (80)

Vorige

Direct naar ingeplande juryopleidingen

De wedstrijd staat op het punt van beginnen en de atleten zijn er klaar voor...  

Nu moet het publiek nog van informatie worden voorzien. Dit is hét moment waarop de microfonist, of speaker, in beeld komt!

De microfonist is degene die atletiekwedstrijden en loopevenementen “aan elkaar praat”. Hij of zij houdt het publiek en de deelnemers op de hoogte van het verloop van de wedstrijd en vertelt ook wat over de achtergronden van de atleten en wie de grootste kanshebbers zijn. De microfonist levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van de wedstrijd voor het publiek en aan de sfeer tijdens de wedstrijd.

Spreekt jou dit aan? Dan is de functie van Microfonist misschien iets voor jou! 

Jij kent het wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wordt toegepast. Je weet het aanwezige publiek te informeren, amuseren en begeleiden tijdens een wedstrijd. Je werkt nauw samen met de wedstrijdleiding en verzorgt de communicatie vanuit de wedstrijdleiding naar alle aanwezigen. 

Ben jij lid van een atletiekvereniging en wil je je inschrijven voor een cursus? Laat dit weten via de interesselijst.

Aanvraagprocedure opleiding voor vereniging

Zijn er op jouw vereniging leden geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Wedstrijdleider? Laat ze dit kenbaar maken via de interesselijst! De interesselijst is de basis voor het inplannen van alle juryopleidingen. De Atletiekunie inventariseert de lijst en kijkt waar in het land er hoeveel animo is. Aan de hand van deze gegevens organiseert de Atletiekunie verschillende opleidingen op jaarbasis. Er wordt getracht opleidingen door het hele land te verzorgen.

  • De Atletiekunie gaat vervolgens op zoek naar een geschikte opleidingslocatie (vereniging die zo centraal mogelijk gelegen is voor de geïnteresseerden);
  • De Atletiekunie geeft aan welke voorzieningen er nodig zijn en beoordeelt in overleg of de beoogde locatie hieraan voldoet;
  • De Atletiekunie gaat op zoek naar een docent;
  • In overleg met de docent worden de definitieve opleidingsdagen en -tijden bepaald;
  • De opleiding wordt vervolgens in de Atletiekunie website agenda gepubliceerd.
  • Als de opleiding online staat, worden geïnteresseerden op de interesselijst hiervan per mail op de hoogte gesteld. De geïnteresseerden krijgen vervolgens ongeveer een week de tijd om zich met voorrang in te schrijven. Uiteraard ontvangen de jurycoördinatoren van clubs uit de regio, ook bericht van de ingeplande opleiding.
  • Na een week staat de inschrijving open voor alle gegadigden;

Let op: de deelnemers zijn bij de start van de opleiding minimaal 18 jaar, ze hebben de cursus jurylid algemeen (60) afgerond en zijn lid van de Atletiekunie. 

In de informatiefolder vind je informatie over o.a. de instroomeisen, de opzet, tijdpad en studielast van deze opleiding. 

Kwalificatieprofiel

Kwalificatieprofiel

Toetsplan

Toetsplan