Participatie

Vorige

Als Atletiekunie vinden we het erg belangrijk dat iedereen moet deelnemen aan atletiek. We hopen dat jij als wedstrijdorganisator daar ook een rol in wilt spelen, bijvoorbeeld door het geschikt maken van je evenement voor minderheden. Denk daarbij niet alleen aan minder valide sporters, maar ook aan belemmeringen die je als organisator misschien onbewust opwerpt voor etnische minderheden, de LHBTIQ+-gemeenschap, mensen met zicht- of gehoorbeperking of sporters uit gezinnen met een lage Sociaal-Economische Status (SES). Deze behoeften en ambities worden vaak gebundeld onder de noemer 'participatie'.

Participatie is een breed begrip dat gaat over de deelname van zoveel mogelijk soorten deelnemers aan je evenement en het mogelijk maken daarvan. Soms gaat dat om fysieke barrières (zoals waar het gaat om mindervalide sporters of ouderen), maar vaak gaat dat ook om mentale barrières (zoals grote leeftijdsverschillen, geaardheid, een veilige sportcultuur) of om communicatieve barrières (enkel afbeelden van witte mannen van een specifieke leeftijd, heeft invloed op het publiek dat je aanspreekt, om maar een voorbeeld te noemen). Sta altijd open voor geluiden van mensen die aangeven zich minder gehoord of welkom te voelen. Luister naar hun bezwaren en feedback en maak een afweging of je je aanbod of communicatie hierop kunt aanpassen. Zo werken we samen aan een open, inclusieve sportcultuur.

Inclusiviteit
Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Inclusiviteit draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaar zien staan en zitten. Je wilt dat elk lid van je sportclub en elke deelnemer aan je evenement zich welkom voelt en kan deelnemen, ongeacht leeftijd, etnische achtergrond, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of geaardheid.
Om deze inclusiviteit te bevorderen, hebben veel gemeenten tegenwoordig regelingen en subsidies om te stimuleren dat sportclubs en organisaties zich inzetten om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Informeer bij je lokale gemeente naar de mogelijkheden.
Bekijk ook de uitgebreide informatie over diversiteit en veilig en vertrouwd sporten op deze pagina van het kenniscentrum.

Aangepast sporten
Sport voor mindervalide deelnemers wordt tegenwoordig meestal ‘aangepast sporten’ genoemd.

Tijdens je evenement kunnen mindervalide deelnemers zeker deelnemen. Sommigen gaan gewoon mee in het reguliere aanbod en voor anderen maak je een apart aanbod. Voor mindervalide is het belangrijk dat er soms wat extra faciliteiten nodig. Denk aan toiletten; doorgang; parkeergelegenheden; buddy's tijdens het evenement etc. Heb je hier hulp bij nodig denken wij graag met je mee.

Handvaten framerunning tijdens jouw evenement
Running Blind

Om trainingen en wedstrijden voor aangepaste atletiek op een goede en veilige manier te laten verlopen, kan het goed zijn om enkele aanpassingen te maken aan de accommodatie. De huidige accommodaties zijn aangelegd met als uitgangspunt het “IAAF Track & Field Facility Manual” en de daarop gemaakte aanpassingen naar de Nederlandse situatie/wensen. Wanneer een accommodatie geschikt moet worden gemaakt voor wedstrijdatletiek voor atleten met een handicap, komen we bij de verschillen tussen de “World Para Athletics Competition Rules and Regulations” en de “IAAF Competition Rules”. Voor meer informatie over het geschikt maken van de accommodatie zie de download Aanpassingen van atletiekaccommodaties tbv gehandicapten. Voor de recreatieve atletiek heeft Special Olympics zijn eigen “Athletics Rules”.

LHBTIQ+
Een onderdeel van participatie en inclusiviteit is oog hebben voor deelname van mensen uit de LHBTIQ+ doelgroep. Deze afkorting staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen, intersekse personen, queer personen en anderen die wat betreft hun genderidentiteit, genderexpressie, seksualiteit of hun lichaam vallen buiten wat in de maatschappij wordt gezien als 'standaard'. In Nederland zijn mensen die zich tot deze doelgroep scharen gelukkig al vele jaren op de meeste plekken heel welkom en geaccepteerd, maar toch gaat het nog vaak mis, vaak ook onbewust. Zo spreekt men onbedoeld bijvoorbeeld van de categorieën LHBTIQ+ en ‘normale’ of ‘reguliere’ mensen, daarmee implicerend dat eerstgenoemde groep niet ‘normaal’ of ‘regulier’ is. Dat is kwetsend; ook als dat helemaal niet zo bedoeld is.

Concrete zaken waar rekening mee kan worden gehouden rondom je evenement zijn het aanbieden van genderneutrale toiletten en het aanbieden van een derde categorie, ‘non-binair’, bij de geslachtskeuze in een inschrijfformulier. Het ophangen van een regenboogvlag bij je evenement of sportclub is natuurlijk ook een mooi symbolisch gebaar om te laten blijken dat jouw club/evenement pro-LHBTIQ+ is.

Transgender in de sport

Benieuwd naar informatie over transgenders in de sport? Bekijk dan deze pagina. Hier worden richtlijnen gegeven voor verenigingen en sporters. Richtlijnen die bijdragen aan het stimuleren van prettige sportparticipatie voor transgenders.

Deelname jongeren
Ook leeftijd kan een barrière vormen voor deelname aan sport. Zo is er binnen de Atletiek het nodig te doen over de deelname van jongeren aan loopwedstrijden. Daarover meer informatie op deze pagina van het kenniscentrum.