Deelname jongeren bij hardloopevenementen

Vorige

Regelmatig krijgt de Atletiekunie vragen over deelname van jongeren aan langere afstanden bij hardloopevenementen. Verenigingen, evenementorganisaties, scholen en ouders willen weten wat de gevolgen zijn voor kinderen die op ‘jonge leeftijd' ‘lange afstanden' lopen en ook aan hardloopevenementen meedoen. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: de loopsport is aan het verjongen. De aanbieders van loopsport (atletiekverenigingen, loopgroepen, loopevenementen) zullen op deze nieuwe impuls moeten anticiperen.

‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en looptechniek).

Voors en tegens
Uit onderzoeken blijkt dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoseerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.

Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen.

Resumerend: Hardlopen en deelname aan loopevenementen op jongere leeftijd is verantwoord mits: 
1. Gedoseerde en gevarieerde trainingsopbouw, waarbij vooral accent ligt op "plezier beleving" en niet zo zeer op "winnen";
2. Loopevenementen niet wekelijks worden gelopen. Prijzenlopers in de jeugd zien we helaas zelden terug op het podium als senior;
3. Loopevenementen de geadviseerde afstanden van het Atletiekunie Wedstrijdreglement (Bijlage 1 ‘Aanbevolen wedstrijdprogramma’ van het nieuwe Wedstrijdreglement onder 1.3 ‘Wegwedstrijden’ en 1.4 cross country) hanteren.

Klik hier voor de actuele leeftijdsindeling.

Loopevenementen

Afstand Minimale leeftijd Categorie
tot 3 km vanaf 10 jaar -
tot 5 km vanaf 12 jaar Junioren Jongens/Meisjes D
tot 10 km vanaf 14 jaar Junioren Jongens/Meisjes C
tot 10 EM vanaf 16 jaar Junioren Jongens/Meisjes B
tot 21.1 km vanaf 18 jaar Junioren Jonges/Meisjes A
tot 42.195 km vanaf 18 jaar Junioren Jongens/Meisjes A

 

Cross evenementen

Afstand Minimale leeftijd Categorie
tot 1,5 km vanaf 12 jaar Junioren Meisjes D
tot 2 km Jongens vanaf 12 jaar
Meisjes vanaf 14 jaar
Junioren Jongens D
Junioren Meisjes C
tot 4 km Jongens vanaf 14 jaar
Meisjes vanaf 16 jaar
Junioren Jongens C
Junioren Meisjes B
tot 5 km Jongens vanaf 16 jaar
Meisjes vanaf 18 jaar
Junioren Jongens B
Junioren Meisjes A
tot 7 km Jongens vanaf 18 jaar Junioren Jongens A
Berglopen vanaf 18 jaar Junioren Jongens/Meisjes A