Veiligheid en medisch

Vorige

Randvoorwaarden voor veilig werken tijdens een wedstrijd zijn hier te vinden. Daarnaast komen bij het organiseren van langeafstand lopen een aantal specifieke veiligheids- en sportmedische aspecten kijken.

  • De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Om deze veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen dienen er specifieke eisen gesteld te worden aan de veiligheid van het parcours, de drankposten en het (para- )medisch personeel en medische voorzieningen.
  • In uitzonderlijke gevallen qua temperatuur dan wel qua luchtverontreiniging geeft de medische commissie van de AU de sterke aanbeveling om de langeafstand loop qua aanvangstijdstip te verschuiven dan wel af te gelasten.
  • Atleten moeten erop attent gemaakt worden dat zij zelf ervoor verantwoordelijk zijn dat zij (sport) medisch gezien fit aan de start verschijnen.   
  • Door de organisatie daartoe aangewezen (para-)medisch personeel heeft het recht iemand uit de wedstrijd te halen.
  • AED's zijn bijna niet meer weg te denken bij grote evenementen. Het huren van AED's is mogelijk door te mailen naar de Atletiekunie.

Via Sportzorg krijg je advies over de minimale inzet van de medische hulpverlening tijdens jouw evenement door enkele vragen te beantwoorden. Daarnaast krijg je meer inzicht in de risicofactoren en hoe je hier het beste mee om kan gaan. 

Voor meer informatie over de medische aspecten zie de downloads, hier is onder ander informatie te vinden over medische aspecten bij lange-afstand lopen*. Verder is een voorbeeld veiligheidsplan, opzetten calamiteitenplan, landelijk protocol GHOR geupload en een document met tips hoe lopers** zich goed voorbereiden op een wedstrijd.

* Als organisatie kan je www.hittewijzer.nl raadplegen voor de inschatting van de weersinvloeden op jouw evenement en deelnemers.

** In samenwerking met het UMC Radboud, Le Champion, Stichting Zevenheuvelenloop en GGD Nederland heeft de Atletiekunie een video gemaakt over de risico's die hardlopen bij hoge temperaturen met zich meebrengt. Deel deze animatie met je achterban. Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk hardlopers op de hoogte zijn van dit belangrijke thema hitteproblematiek. En zo zorgen we er ook samen voor dat deelnemers verantwoord en goed voorbereid kunnen deelnemen aan een evenement.