AED's

Vorige

Maximale veiligheid voorop

Gebleken is dat de drempel om te starten met hardlopen steeds lager is komen te liggen. Hardlopen is een erkend middel om gezond en fit door het leven te gaan. Eén risico waar tot voor kort vaak de eerste hulp te laat kwam is de acute hartstilstand. Gebleken is dat binnen enkele minuten adequate hulp het leven kan redden.

De Atletiekunie heeft 30 exemplaren van de AED ter beschikking voor hardloopevenementen. Met de distributie van de AED’s kunnen langs het parkoers AED’s gestationeerd worden, waarmee de risico's op overlijden ten gevolge van hartstilstand tijdens het evenement drastisch wordt beperkt en door met adequate AED bediening en reanimatie de kwaliteit van leven van de getroffene betere perspectieven wordt gegeven.

Via de Hartstichting en/of gemeentelijke hulpdiensten zijn geschoolde vrijwilligers beschikbaar voor eventuele bediening. Een scholing via Procardio voor eigen vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden. 

Samenwerking met PROM’ES

De Atletiekunie biedt de mogelijkheid om AED’s (ofwel de Automatische Externe Defibrillator) in te zetten bij loopevenementen. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren.
Wederom willen we graag deze mogelijkheid aanbieden aan alle loopevenementen (zowel aangesloten als niet aangesloten bij de Atletiekunie) die AED’s willen huren of zelf tot de aanschaf van een AED over willen gaan.   Vanaf 1 januari 2013 is de Atletiekunie een samenwerking met PROM’ES gestart op het gebied van atletiekmaterialen (eventsupplies en rentals). Door deze verandering blijven de AED’s in eigendom van de Atletiekunie maar vindt de gehele afhandeling van planning, verhuur en facturatie via PROM’ES plaats.

Tarief voor huren AED’s

Indien je belangstelling hebt voor het huren van AED’s kun je dit kenbaar maken via Celine van Meeteren d.m.v. het invullen van het aanvraagformulier. Graag het aanvraagformulier per mail aanleveren via bovengenoemd mailadres. 

Eerste aanvraagronde sluit op 13 december 2021 (voor periode 2022).

Verhuur aan organisaties en atletiekclubs aangesloten bij de Atletiekunie

1 t/m 5 AED's:                          verhuurprijs €75,00

6 t/m 10 AED’s:                        verhuurprijs € 110,00

11 t/m 20 AED's:                      verhuurprijs € 170,00

21 t/m 30 AED’s:                      verhuurprijs € 220,00

Verhuur aan organisaties en atletiekclubs niet- aangesloten bij de Atletiekunie

1 t/m 5 AED's:                          verhuurprijs €105,00

6 t/m 10 AED’s:                        verhuurprijs € 160,00

11 t/m 20 AED's:                      verhuurprijs € 250,00

21 t/m 30 AED’s:                      verhuurprijs € 300,00

(alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en verzendkosten)

Voorwaarden huren AED's via Prom'es


Aanschaf AED voor je vereniging

Voor het aanschaffen van een AED voor je vereniging kun je onze deal met AED solutions bekijken op deze pagina van het kenniscentrum.