Parcoursmeting

Vorige

Willen jullie als organisatie afstand(en) officieel opgemeten hebben zodat je exact weet dat het parcours de juiste lengte heeft? En het ook mogelijk is om records op te laten lopen? Laat je parcours dan opmeten door een erkende Atletiekunie Parcoursmeter. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de coördinator Parcoursmetingen. Lees daarnaast onderstaande zaken goed door.

Om een wegparcours te kunnen meten, om na te gaan of het aan de juiste lengte voldoet, moet er in een aantal zaken zijn voorzien:

 1. A. Een ijkbasis in de nabijheid van start-finish (max 2 km) is altijd nodig. Een ijkbasis dient bij voorkeur door een landmeetkundige afdeling, kadaster of een landmeetkundig bureau uitgezet te worden. Deze ijkbasis moet een lengte hebben van 300 à 500 meter en dient bij voorkeur te worden uitgezet op een fietspad, of zo dicht mogelijk (30 cm) langs de rand van de weg. De eis voor het uitzetten van een goede ijkbasis is dat deze op een rechte en vlakke weg dient te worden uitgezet. De lengte van de ijkbasis dient gemeten en gecertificeerd te zijn.

  B. Het certificaat moet bij de meting worden overhandigd. Hierbij moet worden aangegeven:
  -  Naam/type meettoestel
  -  Het aantal metingen
  -  Het gemiddelde van de gemeten afstanden afgerond op centimeters (naar beneden bij 0,01-0,49 cm of naar boven 0,50-0,99 cm)

  NB: Niet met een loopwiel de ijkbasis uitzetten

 2. De gegevens van de wedstrijd, de contactpersoon en de ijkbasis, moeten worden vermeld en dienen digitaal aangeleverd te worden. Het gaat er bijvoorbeeld om of het een internationale, nationale of recreatieve wedstrijd is en of er een nationaal kampioenschap aan verbonden is.
   
 3. De naam en het adres van de race-director en parcoursverantwoordelijke, dienen duidelijk aangegeven te worden.
   
 4. De datum vanaf wanneer het parcours gereed is om nagemeten te worden. Na overleg wordt dan een dag gekozen waarop het parcours gemeten zal worden. Er dient een fietser een 50-tal meter voor te rijden die de ideale lijn volgt en aangeeft wanneer er meetpunten worden bereikt.
   
 5. De datum van de wedstrijddag.
   
 6. Er moet worden aangegeven wat het niveau is boven NAP voor zowel de start en als de finish.
   
 7. Voor de veiligheid van de direct bij de meting betrokken personen, parcoursmeters en voorfietser, is begeleiding verplicht, bij voorkeur politie, echter ook andere daarvoor bevoegde instanties (denk aan: Motor Begeleidingsteam verkeersregelaars) kunnen deze taak uitvoeren.
   
 8. De plaatselijke politie moet op de hoogte gesteld worden van de geplande meting.
   
 9. De parcoursmeter ontvangt een tekening en beschrijving in tekst van het parcours, dit moet digitaal aangeleverd worden, uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke meting. Het parcours moet dusdanig ontworpen zijn dat na meting minimale correcties kunnen worden uitgevoerd. De parcoursmeting is een controle op het door de organisatie ontworpen parcours. De parcoursmeter is geen ontwerper, maar een controleur die het parcours meet en certificeert.
   
 10. Houd er, in het geval van record-erkenning, rekening mee dat, indien start en finish niet op hetzelfde punt liggen, het verval (hoogteverschil) niet meer dan 1 m per km mag bedragen en dat de afstand (in rechte lijn) tussen start en finish niet meer dan 50% van de te lopen afstand mag bedragen.

Overige aandachtspunten:

 • Er dient rekening mee gehouden te worden dat er boven windkracht 4 niet gemeten kan worden, doordat er een te grote afwijking kan ontstaan.
 • Er zal meestal (zondagochtend vroeg) op een tijdstip gemeten worden wanneer er op het parcours geen of weinig verkeersactiviteiten zijn (ook in verband met veiligheid van de parcoursmeter).
 • Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt in overleg met de coördinator voor het parcoursmeten de parcoursmeter(s) aangewezen.
 • Een meetcertificaat is 5 kalenderjaren geldig indien het parcours ongewijzigd blijft. Geteld wordt vanaf de datum van uitgifte van het certificaat.
 • Houd er rekening mee dat voor erkenning van senioren records op het parcours tijdens de wedstrijd een parcoursmeter aanwezig moet zijn om het parcours te kunnen valideren.

Tarieven per 1 januari 2020

Afstand

Loopgroepen en atletiekverenigingen

(= aangesloten bij Atletiekunie)

Regionale evenementen

(= aangesloten bij Atletiekunie)

Nationale evenementen

(= aangesloten bij Atletiekunie)

WA / EA / AIMS label

(2 parc. meters)

Niet aangesloten organisaties

T/m 10 km

€ 125,00

€ 175,00

€ 225,00

€350,00

€ 300,00

10,1 km tot 21,1 km

€ 150,00

€ 200,00

€ 275,00

€400,00

€ 350,00

21,1 km tot marathon (42,2 km)

€ 175,00

€ 225,00

€ 325,00

€450,00

€ 400,00

Marathon of langer

€ 200,00

€ 250,00

€ 375,00

€500,00

€ 450,00

 

NB1: Bedragen zijn per (gemeten) afstand.

NB2:In het gehanteerde bedrag per afstand kunnen de 5km punten nagerekend worden indien de organisatie deze al heeft gemarkeerd. De organisatie kan na afloop de 5km punten indien nodig zelf corrigeren. Hierdoor zijn records op tussengelegen afstanden ook mogelijk.

Heb je geen 5km punten uitgezet dan kan de parcoursmeter dit exact uitrekenen en meten. Onderstaande kosten worden dan eenmalig in rekening gebracht.

Extra service

 (tarieven excl. BTW)

Kosten voor het exact meten en plaatsen van de 5km-punten

 t/m 10 km 

 € 50,00

 10,1 km tot 21,1 km

 € 100,00

 21,1 km t/m marathon

 € 150,00

 >marathon

 € 175,00

NB3: Als er meerdere afstanden worden gemeten bij één hardloopevenement gelden de volgende kortingspercentages:

2 afstanden:      -/- 20%
3 afstanden:     -/- 25%
4 afstanden:     -/- 35%

NB4: Er wordt betaald per meetrapport (ook al is een 10 km 2 keer de rond van de 5 km)

NB5: Wanneer na meting blijkt dat de afstanden niet voldoen aan de gestelde eisen en er op een ander tijdstip een hermeting moet plaats vinden, is de reis- en onkostenvergoeding van de parcoursmeter voor de organiserende organisatie. Dit geldt niet als de meting moet worden afgebroken door andere calamiteiten zoals door extreme weersomstandigheden.

NB6: Indien er op een wedstrijddag door de organisatie een observer wordt gevraagd of er een observer aanwezig moet zijn (indien er een NR, WR of een ander mogelijk record of limietpoging wordt verwacht), dan dient de organisatie een dagvergoeding en reis/verblijfskosten te vergoeden aan de observer. Deze vergoeding wordt onderling vastgesteld.

NB7: Hier vind je een controleformulier. Voordat afgesproken meting definitief gaat plaatsvinden moet alles met ja beantwoord kunnen worden.

Indien je van bovenstaande aandachtspunten kennis hebt genomen en je ervoor zorgt dat bovenstaande punten tijdig zijn gerealiseerd neem dan voor het maken van een afspraak contact op met de coördinator parcoursmetingen.