Wedstrijdofficial NWO

Vorige

Iedere official met de bevoegdheid van Competitie Wedstrijdofficial (CWO) kan in principe de bevoegdheid van Nationaal Wedstrijdofficial krijgen. Wat inhoudt dat hij/zij, naast bij regionale en competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet kan worden. Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De periode gaat steeds in na het bijwonen en met goed gevolg afsluiten van de daarvoor georganiseerde selectie. NWO zijn wordt per functie (wedstrijdleider, scheidsrechter en starter) verleend.

Kwalificatieprofiel

Voor de functionarissen op dit niveau zijn er kwalificatieprofielen opgesteld. Iedereen die aan dit profiel voldoet wordt begin van een kalenderjaar uitgenodigd om zich aan te melden als official voor dat betreffende jaar voor competitiewedstrijden. Op langer termijn is de wens om deze wedstrijden, maar ook de functies uit te breiden. 

Kwalificatieprofiel wedstrijdleider
Kwalificatieprofiel scheidsrechter
Kwalificatieprofiel starter

Wat mag een NWO verwachten?

Alles wat vermeld staat bij de functie van Competitie Wedstrijdofficial en aanvullend:

 • Reiskostenvergoeding zoals die wettelijk is toegestaan en gemaakt ten behoeve het behalen van “licentie” punten op basis van de regelingen officials van de Atletiekunie.
 • Overnachtingen bij meerdaagse wedstrijden 
 • Laatste editie “Competition Rules” IAAF
 • Laatste editie van alle modules van het Wedstrijdreglement
 • Vergoeding wapenvergunning starter (jaarlijks)
 • Werkelijke kosten declareren van starterspatronen tot een maximum van €0,50 p/st
 • Vergoeding gehoorbeschermers (zie hier voor meer informatie)
 • Kledingpakket zoals voorgeschreven door de Atletiekunie voor de genoemde “levensduur” van de diverse items (zie hier)
 • Schoudertas (eenmalig)
 • Naambordje met naam (eenmalig)
 • Elke vier jaar een NWO selectie ten behoeve van behoud van de bevoegdheid als Nationaal Wedstrijdofficial (2014, 2017, 2021 enz)
 • (bij)Scholing op het gebied van compententies, reglementen en nevenfuncties
 • Jaarlijks een NWO-activiteit vanuit de Atletiekunie
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor Atletiekunie vrijwilligers

Extra functies van de NWO:

Na gebleken geschiktheid en op basis van het voldoen aan de kwalificatieprofielen voor deze functies kan een Nationaal Wedstrijdofficial, bij Nationale wedstrijden, ook benoemd worden in de functies

 • Waarnemer
 • Opleider
 • Jury d’appel
 • Technisch gedelegeerden

NWO Selectie 2021

De volgende NWO selectie zal plaatsvinden in 2021 voor de aanstellingsperiode 2022 tot en met 2025. Om in aanmerking te komen voor de NWO selectie dien je aan het kwaliteitsprofiel te voldoen zoals hierboven beschreven staat. Het verdere selectie proces wordt in 2020 bekend gemaakt.