Maak kennis met de loper in clubverband!

02 juni 2016
Beleid Vorige

Kom meer te weten van hardlopers en doe er je voordeel mee!

Als bestuurder, coördinator of ondernemer in de loopsport ben je dagelijks bezig om zoveel mogelijk hardlopers aan je club te binden. Maar weet je eigenlijk wel wie ze zijn en wat ze willen? Hoe goed ken jij hun wensen en motieven? Al deze informatie is erg belangrijk om lopers ook in de toekomst bij de club te laten lopen. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de Atletiekunie onlangs een landelijk onderzoek uitgevoerd naar hardlopers in clubverband. 
Hieronder staan een aantal resultaten van het onderzoek, de kern van het onderzoek vind je in een overzichtelijke infographic. Wil je meer weten van het onderzoek? Lees dan gauw de samenvatting. Ook het complete onderzoek is hier te vinden!

Wat kenmerkt hardlopers?

Een doorsnee hardloper in clubverband kenmerkt zich als hoogopgeleide man (53%) of vrouw (47%) van voornamelijk middelbare leeftijd. Het overgrote deel (88%) ziet hardlopen als hoofdsport en 63% is vier jaar of langer lid van de club. Het onderzoek wijst uit dat hardlopers in clubverband van plan zijn om vaker te trainen. De gemiddelde trainingsfrequentie ligt momenteel iets boven de 2,5 keer per week en de gemiddelde trainingsduur ligt rond de 73 minuten. Verder wordt duidelijk dat loopevenementen veel worden beoefend; 82% doet elk jaar minimaal 1x mee en één op de drie hardlopers doet elk jaar 4 keer of vaker mee met een loopevenement. 

Wat willen hardlopers? 

Veel hardlopers (80%) lopen hard vanwege de lichamelijk voordelen, denk aan slankheid, conditie, gespierdheid en algehele fitheid. Daarnaast vindt 73% van de hardlopers flexibel trainen van (groot) belang, zij trainen graag wanneer dat uitkomt. Volgens 81% verbetert 'samen hardlopen' de prestaties in de loopsport en 27% ziet dit zelfs als belangrijkste reden om bij een club te lopen.

Als we het hebben over interesses van hardlopers, dan valt op dat bijna alle hardlopers (89%) interesse hebben in het voorkomen en behandelen van blessures. Datzelfde deel heeft interesse in trainingsbelasting en herstel. Daarnaast geeft 85% van de lopers aan interesse te hebben in loopevenementen.

Wat vinden hardlopers van hun club? 

Gemiddeld worden clubs beoordeeld met een 8,1 en de beoordeling van de onderzochte aspecten ligt niet ver uit elkaar. Dutch Runners Loopgroepen scoren doorgaans iets beter dan verenigingen. Een goede sfeer binnen de club is essentieel om leden te behouden, 81% van de hardlopers verlaat de club bij een onprettige sfeer. De 17 onderzochte clubs scoren hier gemiddeld een 8,6 op, maar hoe goed doet jouw club het eigenlijk? Een opvallende tegenstrijdigheid is dat bijna alle hardlopers interesse hebben in blessurepreventie, maar dat clubs hier gemiddeld het laagst (7,6) op scoren. Het is clubs aan te raden om meer aandacht te besteden aan thema's rondom veilig en verantwoord hardlopen. 

Al deze hoge beoordelingen betekenen niet dat clubs moeten gaan stilzitten. 
De vraag voor clubs blijft: "Waar zijn we goed in en waar kunnen we ons nog (verder) in ontwikkelen?"