Antoon de Groot overleden

24 februari 2021
Beleid Vorige

Afgelopen maandag (22 februari 2021) ontving de Atletiekunie het trieste bericht dat statisticus Antoon de Groot (72) als gevolg van een hartstilstand eerder die ochtend was overleden. Antoon was sinds eind jaren ’80 als vrijwilliger actief voor de Atletiekunie, met name bij het verwerken van uitslagen en het opstellen van ranglijsten. Toen enkele jaren later de Werkgroep Statistiek in het leven werd geroepen, werd Antoon als een van de eersten lid van die werkgroep, en bleef dat tot op de dag van zijn overlijden.

De hoeveelheid uitslagen die Antoon gedurende zijn leven heeft verwerkt is onvoorstelbaar. Zijn nauwgezetheid en zijn geheugen voor tijden en afstanden waren verbluffend. De werkgroep statistiek en daarmee de Atletiekunie zijn Antoon enorm veel dank verschuldigd. Voor al zijn vrijwilligerswerk werd Antoon door de Atletiekunie al in december 2009 onderscheiden met de unie-erespeld. Om een indruk van zijn werkzaamheden te krijgen verwijzen we graag naar het eerder gepubliceerde nieuwsbericht over Antoon (19 maart 2012).

Wij wensen de  familie en naasten van Antoon alle sterkte in het verwerken van dit plotselinge verlies.