Atletico ’73 opent nieuwe baan: Athletics Champs proof

01 april 2017
Accommodatie Vorige

Zaterdag 1 april opende Atletico ’73, na een periode van 27 jaar, op feestelijke wijze hun compleet gerenoveerde baan. In Gendringen ligt hiermee de tweede baan die specifieke Athletics Champs aanpassingen kent. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Mede door het gebruik van meerdere kleuren kunstgras zijn merktekens aangebracht om snel materialen te kunnen neerzetten en duidelijk signalen te kunnen geven voor pupillen. Jeugdleden zullen hierdoor op een korte maar krachtige wijze zien hoe geweldig het is om pupillenatletiek om te vormen naar Athletics Champs”, aldus Gerard Jansen (oud-voorzitter Atletico ’73 en kartrekker renovatieproces).  

Gerard Jansen is initiatiefnemer van deze baanrenovatie en in nauwe samenwerking met de Atletiekunie (in de persoon van Rudie Wedel) en Lomme Siebenga (vanuit zijn bureau Siebenga Advies) is het proces van aanbesteding tot ontwerp, renovatie en de uiteindelijke opleverinspecties begeleid en uitgevoerd. De gemeente heeft Atletico ’73 de leidende rol hierin gegeven.


Financiering

Atletico ’73 was al enkele jaren bezig met de beoogde baanrenovatie. Een schets van de totale kostenraming heeft geleid tot een proactief beleid om de financiering rond te krijgen door enerzijds een subsidie van de provincie Gelderland en anderzijds een bijdrage van de gemeente. Het proces van de daadwerkelijke renovatie ging gepaard met een intensieve samenwerking tussen de aannemer en de club. Zo hebben Atletico-leden veel geld verdiend met collecteacties zoals een sponsorloop, een Rabobankactie, collecteren voor Fonds Gehandicapten en zijn inrichtingsmaterialen veelal gezamenlijk ingekocht om zo optimaal gebruik te maken van kortingen.


De jeugd heeft de toekomst

Atletico ’73 kent met 160 van de 450 leden een behoorlijk aandeel aan jeugdleden die deelnemen aan wedstrijden. Extra belangrijk waren dus de specifieke aanpassingen op de baan om ‘Athletics Champs-proof’ te worden. Zo is de belijning op de baan voor de 60 en 40 meter horden en de pendelestafette herkenbaar, alsook de merktekens op de rondebaan voor het onderdeel ‘meters maken’. Verder kent de baan een uitbreiding van 6 naar 8 sprintlanen, een uitbreiding van het kogelstoten met een groepstrainingsruimte. Bij het verspringen zijn de twee aanlopen vervangen door één brede aanloop met brede bakken aan weerszijden. De kogelslingerkooi is vervangen door een meer praktische discuskooi, waarbij in en rond de kooi een afwijkende kleur kunstgras is gebruikt zodat de veiligheidszone goed te zien is. 

Het gebruikte rode kunstgras 


Gerard: “Wij zijn zeer tevreden over het proces en het eindresultaat! Mensen uit de vereniging zijn onder de indruk van wat er allemaal is neergezet. Alle partijen beschouwen deze aanpak als zeer wenselijk om tot mooie resultaten te komen!”.


Pilotfase

Dit renovatieproces bij Atletico ’73 is een zeer succesvolle pilotfase gebleken. Bij het ontwikkelen en optuigen van de renovatie is ingezet op het slim gebruik maken van de kennis van Atletico-leden met bijna 40 jaar ervaring in de baanatletiek, de knowhow van de Atletiekunie en de expertise van een aannemer. Vanuit verschillende kanten is dit traject zodanig goed bevallen dat de Atletiekunie heeft besloten om samen met diverse partners, experts op het vlak van begeleiding van bouwprojecten, een samenwerking te starten in de vorm van een adviesgroep die vanaf april operationeel zal zijn.