Atletiekunie opleiders zelf weer een dagje in de schoolbanken

23 september 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Zondag 15 september, Stadsvilla Sonsbeek in Park Sonsbeek, Arnhem. In het kader van het programma “begeleiden en opleiden van opleiders in de sport”  komen vandaag op deze inspirerende locatie 19 Atletiekunie opleiders bij elkaar.

TOPopleiders in de sport

Via een sportbreed project TOPopleiders in de sport, waar de Atletiekunie kartrekker van is, zijn we bezig met de kwaliteitsborging van opleiders in de sport. Wij vinden het belangrijk dat onze opleiders zich continu blijven ontwikkelen en faciliteren en begeleiden ze hierin o.a. met een jaarlijkse bijscholingsdag. Vorig jaar lag de focus tijdens de opleidersdag op het faciliteren van begeleiding, inspiratie en scholingen om de opleiders “van goed naar beter” te brengen. Dit jaar wordt een vervolgstap gezet binnen het "van goed naar beter" thema. 

Veilig & vertrouwd sporten

We vinden het belangrijk dat er op onze clubs veilig gesport kan worden. De ochtend staat dan ook helemaal in het teken van het programma “veilig & vertrouwd sporten”. De workshop “herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag” van Marijke Mahieu brengt heel wat discussie teweeg. De conclusie van de opleiders: blijf scherp op de context. Hier ligt voor opleiders een ontwikkeltaak. Laten we kijken hoe we de voorbeelden uit de workshop toe kunnen passen in de praktijk. Trainers hebben niet altijd door hoe kwetsbaar ze zijn. Word je hiervan bewust en blijf met elkaar in gesprek! Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders én begeleiders in het tuchtrecht. Meld je hier voor bij het Centrum Veilige Sport of bij de bond.

Na een gezonde picknick en een sportieve wandeling door het monumentale park Sonsbeek worden vier nieuwe opleiders/beoordelaren voorgesteld. Daarnaast nemen we afscheid van oud-opleider Rien Slager. Rien is decennia lang actief geweest als opleider, ontwikkelaar en beoordelaar bij de Atletiekunie. Hij heeft honderden opgeleid tot atletiektrainer op verschillende niveaus.  Bedankt voor je tomeloze inzet Rien! We gaan je missen als opleider en onderwijskundig expert.

“Lach, het is maar gedrag”

In de middag introduceert Joyce van Binsbergen met haar aanstekelijke enthousiasme de vier kernkwadranten van Ofman. Alle opleiders gaan aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling aan de hand van de kernkwadranten kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Hoe gebruik je dit model om jouw trainers te laten groeien? Kijk er met een open blik naar en relativeer: “lach, het is maar gedrag”. “Een resultaat is altijd de oorzaak van iets anders”.

Iedere opleiding wordt standaard verzorgd door twee opleiders. Deze koppels worden aan het begin van het opleidingenseizoen samengesteld. Om elkaar beter te leren kennen en begrijpen, gaan de koppels  in de tweede helft van de middag samen intensief aan de slag met het model van Ofman. Hieruit ontstaan drie concrete acties waaruit de koppels één actie/uitdaging moeten kiezen. Dit wordt hun thema voor het komend opleidingenseizoen. En om ervoor te zorgen dat de afspraak wordt nageleefd, tekent elke opleider een contract. Ze krijgen een boekje mee naar huis met op de voorkant als geheugensteuntje het eigen gekozen thema. De achterkant wordt gebruikt om elkaar complimenten te geven.

De opleiders zijn er klaar voor! Zij gaan na deze leerzame, interactieve dag vol vertrouwen het nieuwe opleidingenseizoen in.

 

Foto's: Margot Kouwenberg