Atletiekunie reageert op schikkingsvoorstel

18 juni 2019
Veilige sportomgeving Vorige

Op maandag 17 juni 2019 hebben wij het schikkingsvoorstel van het ISR ontvangen inzake de kwestie van grensoverschrijdend gedrag bij Eindhoven Atletiek. Deze schikking, die door betrokken trainer is geaccepteerd, en waarin hem een voorwaardelijke schorsing van 6 maanden wordt opgelegd, toont in onze ogen aan dat het bestuur van Eindhoven Atletiek adequaat heeft gereageerd op de voorgevallen situatie.

De gevoelens van slachtoffer en dader in deze casus laten zien hoe moeilijk het soms is grensoverschrijdend gedrag te beoordelen; ons uitgangspunt is en blijft dat slachtoffers van dergelijk gedrag beschermd moeten worden. Het is essentieel dat trainers/coaches en andere betrokkenen zich bewust zijn van hun gedrag in relatie tot hun omgeving en individuen; zeker in combinatie met een functie die een hiërarchische verhouding met zich meebrengt. Het is goed dat een onafhankelijk en gespecialiseerd instituut zoals het ISR zich buigt over dergelijke vraagstukken.

“Atletiek is voor mij de mooiste en meest zuivere vorm van sport die er bestaat! En dat wil ik zo houden! Grensoverschrijdend gedrag is iets van onze totale maatschappij en ook de atletiek is een afspiegeling van deze maatschappij. Dat wil niet zeggen dat we het binnen de atletiek tolereren”. 
– Eric van der Burg, voorzitter Atletiekunie.

We benadrukken dat we voor alle sporters en betrokkenen een veilig en vertrouwde sportomgeving willen creëren en dat veilig sporten een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Helaas blijkt de realiteit nog altijd anders. Daarom zullen we -samen met onze bestuurders, trainers en sporters- ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. Maar als het toch gebeurt en we zien, horen of weten het; dan moeten we overgaan tot actie. Binnen onze verenigingen is er steeds meer aandacht voor een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag en het bespreekbaar maken van wat wel en niet kan. Richtlijnen in omgangsvormen, gedragsregels en de verenigingsboxen zijn hierbij een hulpmiddel.


​Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen over deze kwestie verwijzen we naar:
Pieke de Zwart, algemeen directeur Atletiekunie, 026-4834 811.


Is er bij jou op de club iets aan de hand?

Of in je directe omgeving? Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en heb je behoefte aan een gesprek? De volgende instanties kunnen je helpen
 

 • Meldpunt sport: 0900 - 202 55 90
  Heb je behoefte aan een gesprek? Bel dan, geheel vertrouwelijk, met het NOC*NSF Centrum Veilige Sport. Je kunt daarbij zelf aangeven of je liever met een man of vrouw praat. Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen
   
 • Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101
  Slachtofferhulp biedt emotionele hulp, begeleiding in strafprocessen en helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis
   
 • Zedenpolitie: 0900-8844
  Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt
   
 • Crisislijn: 0900-0113
  Anoniem en vertrouwelijk praten met deskundigen, je staat er niet alleen voor.

Bij minder acute kwesties of voor advies kun je ook contact opnemen met één van de twee vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie: Els Manders (06 522 856 65) of Frank Koomen (06 558 975 86).