Atletiekunie reikt onderscheidingen uit

24 november 2008
Vorige

Ir. Wim de Beer Plaquette

Bij de afsluiting van de 50e Internationale VGZ Warandeloop op 23 november 2008 reikte voorzitter Wim Slootbeek van de Atletiekunie de Ir. Wim de Beer Plaquette uit aan de Stichting Warandeloop Tilburg.

Cees van Loon, voorzitter van deze stichting, mocht de prijs in ontvangst nemen als blijk van waardering voor de wijze waarop dit evenement zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief is de Warandeloop uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste crossevenement in ons land. Voorzitter Wim Slootbeek roemde in zijn toespraak niet alleen het vernieuwende karakter van dit evenement maar ook de professionele inzet en betrokkenheid van een grote groep van vrijwilligers. Tot slot wees hij op de uitstraling voor de atletiek en de constructieve samenwerking met de Atletiekunie die onder andere blijkt in de organisatie van de junioreninterland en de selectie voor de EK Cross.

De Ir. Wim de Beer Plaquette kan worden toegekend aan een persoon, comité of instantie die zich op organisatorisch gebied in een kalenderjaar of een reeks van jaren op bijzondere wijze heeft onderscheiden.

Frans Heffels lid van verdienste

Eerder op de dag was een zichtbaar verraste Frans Heffels, organisator van de Internationale VGZ Warandeloop, al in het zonnetje gezet voor zijn grote verdiensten in de atletiek. Voorzitter Wim Slootbeek van de Atletiekunie speldde hem ten overstaan van voormalige winnaars, atleten en publiek de versierselen op die horen bij het lidmaatschap van verdienste van de Atletiekunie. Daarbij memoreerde hij zijn grote betrokkenheid bij nieuwe impulsen bij de Warandeloop en ook zijn inzet en betrokkenheid bij verenigingen in Tilburg, Zwolle en Heythuysen. Steeds zorgde hij er op de hem bekende wijze voor dat activiteiten en evenementen tot bloei kwamen. Frans Heffels heeft bovendien als vaste microfonist tijdens tal van evenementen de loopsport in ons land tot op het huidige niveau zien ontwikkelen en hieraan ook een actieve bijdrage geleverd. Met zijn bekende stemgeluid heeft hij miljoenen mensen op uitermate deskundige maar inspirerende wijze naar de finish weten te loodsen.

Unie erespeld Bart van Egeraat

Op 22 november 2008 reikte Rien van Haperen, directeur van de Atletiekunie, de unie erespeld uit aan Bart van Egeraat tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van a.v. Sprint in Breda. Bart van Egeraat was als wedstrijdleider één van de stuwende krachten achter de vijf AA-Drink NK’s indoor in Gent (B) die a.v. Sprint hier organiseerde. Daarnaast is deze voormalige speerwerper al een geruim aantal jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Track Meeting, de BN/De Stem Mastboscross en de Singelloop in Breda. Daarnaast fungeerde hij als docent jury opleidingen en mochten ook de Nationale Jeugd Atletiek Dag in Gemert en de NK Cross in Rijen op zijn organisatietalent rekenen. Bart van Egeraat gaat tevens fungeren als technisch gedelegeerde binnen de Atletiekunie, waarbij zijn kennis en ervaring ook op die wijze voor de atletiek bewaard blijft.