Atletiekunie reorganiseert met het oog op de toekomst

17 mei 2017
Vorige

De financiële positie bij de Atletiekunie kenmerkt zich door steeds verder uiteenlopende vaste lasten en vaste baten. De oorzaak is het traditionele lidmaatschap dat onder druk staat en instellingssubsidies die omgebogen worden naar projectgelden. Als gevolg hiervan heeft de Atletiekunie twee jaar op rij een verlieslatende exploitatie gedraaid waardoor de reserves onder druk staan. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de bezetting van het bondsbureau van de Atletiekunie, dat van negen medewerkers afscheid zal nemen.

De reorganisatie gaat hand in hand met een herpositionering van de Atletiekunie. De ambitie om de atletieksport te laten groeien en bloeien, de keuze om dienstverlening aan clubs centraal te stellen en daarmee een positionering als brancheorganisatie liggen hieraan ten grondslag. Deze veranderingen leiden voor het bondsbureau tot een nieuwe organisatiestructuur, functiehuis en formatieplan en zijn noodzakelijk om de continuïteit van de Atletiekunie duurzaam te waarborgen. Dat doen we door een heldere en consistente positionering, een besparing aan vaste kosten, meer ruimte om tijdelijke projecten flexibel in te vullen en een hogere arbeidssatisfactie en productiviteit.

Sociaal plan

De Atletiekunie heeft een sociaal plan opgesteld om regelingen en voorzieningen te treffen voor de medewerkers die worden getroffen door de reorganisatie.

Interne transitie

“We hebben deze reorganisatie doorgevoerd om de dienstverlening naar atletiekverenigingen en onze achterban ook in de toekomst op een kwalitatieve wijze te kunnen blijven uitvoeren teneinde de atletieksport te versterken en te promoten”, vertelt directeur ad interim Joëlle Staps.  “De komende periode zal in het teken staan van een interne transitie met als doel om per 1 september 2017 de nieuwe organisatie gereed te hebben. Gedurende de transitieperiode trachten we de dienstverlening aan onze leden zo goed mogelijk te waarborgen”, aldus Staps.

We verwachten dat clubs in 2018 deze herpositionering en het effect daarvan op de dienstverlening als positief waarderen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Joëlle Staps.