Atletiekunie trekt Lidmaatschap van Verdienste Stalman en Vroemen in

13 januari 2016
Vorige

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft, naar aanleiding van recente dopingperikelen in het algemeen en meer specifiek naar aanleiding van de uitzending van Andere Tijden Sport d.d. 8 januari jl., opnieuw gekeken naar het beleid ten aanzien van het toekennen van het Lidmaatschap van Verdienste van de Atletiekunie.

Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten dat leden van de Atletiekunie die doping hebben gebruikt, dan wel hiervoor veroordeeld zijn, niet in aanmerking komen voor dit lidmaatschap. Om die reden wordt het Lidmaatschap van Verdienste van de Atletiekunie van zowel Ria Stalman als Simon Vroemen ingetrokken.

Nederlandse Records

Het bestuur van de Atletiekunie is eveneens van mening dat het record van Ria Stalman dient te worden geschrapt. Op dit moment zijn de volledige consequenties hiervan niet te overzien. Om die reden zal zij, ook in overleg met NOC*NSF, advies inwinnen bij een te installeren commissie hoe hiermee om te gaan.