Atverni zet in coronatijd de poort open voor de jeugd

02 december 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Strijd tegen verveling en bewegingsarmoede

AV Atverni in Nieuwegein zet in het laatste kwartaal van dit corona-jaar de poorten van de eigen accommodatie wijd open voor de jeugd van 5 tot en met 17 jaar. In de strijd tegen verveling en bewegingsarmoede mogen kinderen gratis meetrainen met de eigen jeugdleden.

‘Het initiatief ontstond binnen onze vereniging en we kregen bij het uitrollen ervan steun van SportID’, vertelt hoofdtrainer Marc Lommert van Atverni. SportID is een organisatie die in opdracht van de gemeente Nieuwegein tal van mogelijkheden aanbiedt om in beweging te komen. Daar worden buurtsportcoaches voor ingezet en er is naschoolse opvang. Maar er wordt ook samengewerkt met de sportverenigingen, zoals in dit geval met Atverni. ‘De gemeente wilde graag onderzoeken hoe de jeugd weer aan het sporten is te krijgen, nu de maatregelen van de rijksoverheid daar ruimte voor bieden’, zegt Lommert. Atverni speelde graag in op dat verzoek.

‘We hebben bij onze vereniging zo’n 75 pupillen en 75 junioren in diverse trainingsgroepen. Voor de trainers en voor de atleten is het geen probleem als er nieuwelingen bijkomen. Dat gebeurt gewoonlijk ook wel, omdat je bij ons het hele jaar door kunt instromen voor een paar proeflessen. Onze sport leent zich daar goed voor. Bij teamsporten train je meestal het hele seizoen met een vaste groep. Bij ons kun je binnenlopen en meteen meedoen. Dan ontdek je vanzelf wel wat je leuk vindt en welke onderdelen je goed liggen.’

‘Voor ons is het vooral belangrijk dat we kinderen de kans geven om hun energie kwijt te raken. In het voorjaar hebben we bewust geen proeflessen aangeboden, omdat we zelf onze trainingen steeds moesten inrichten op basis van de veranderende richtlijnen van het RIVM. We hadden ook te maken met trainers die zich tijdelijk terugtrokken om zichzelf te beschermen en de bezetting van de trainingsgroepen was lager. Na de zomer hadden we alles weer goed op de rit’, aldus de hoofdtrainer. ‘En daardoor konden we nu zeggen: welkom!’

Atverni koos er bewust voor het aanbod te doen aan de jeugd tot en met 17 jaar. ‘Vanaf 18 jaar gelden andere regels en die maken het wat lastiger om nieuwelingen in te voegen bij trainingsgroepen’, zegt Lommert.

Samenwerking met de basisscholen

Dat de trainers door deze actie opeens geconfronteerd zullen worden met heel veel nieuwelingen verwacht hij niet. ‘Onze trainers zijn bovendien wel gewend om flexibel te werken. Natuurlijk is het altijd een opgave om je trainersstaf op peil te houden. Net als bij andere verenigingen doen we hier een beroep op oudere junioren om de pupillen te trainen en we vragen ook ouders of ze zin hebben trainer te worden. Soms is het wat spannend, maar meestal redden we ons goed.’

Het initiatief is pas een paar weken geleden genomen, maar na een eerste bekendmaking op de scholen in Nieuwegein kreeg Lommert al wat aanmeldingen binnen. ‘En ik denk dat er ook wel wat kinderen spontaan naar de atletiekbaan zijn gekomen. Welk deel van de aanwas door deze actie is veroorzaakt, weet ik niet, maar dat is ook niet zo belangrijk.’

In de komende tijd gaat SportID de uitnodiging wat breder onder de aandacht brengen, ook in de plaatselijke media. ‘En zelf gaan we daar ook nog wat aan doen’, zegt Lommert. ‘We hebben hier kortgeleden wat bestuurlijke veranderingen doorgemaakt, maar zijn nu weer goed op gang gekomen. We zijn onder meer van plan de contacten met de scholen aan te halen.’

Hoopt Atverni ledenwinst te boeken door deze actie? Lommert: ‘Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet hoop dat een deel van de instromers straks blijft. Maar we doen dit omdat we het belangrijk vinden voor de kinderen. Velen zitten veel te veel en veel te lang thuis. Zonder corona was dit niet gebeurd.’

De actie loopt formeel tot de kerstvakantie, maar Atverni overweegt een verlenging tot en met januari. ‘Op 1 februari begint het nieuwe kwartaal. Dan zouden kinderen moeten besluiten om lid te worden of niet’, aldus Lommert. ‘Gewoonlijk krijgen ze vier gratis proeflessen. Dat blijft ook zo, want je moet voorkomen dat je scheve gezichten krijgt als je kinderen te lang gratis laat meetrainen.’

Atverni werkt momenteel aan een nieuwe website. Voor de basisinformatie is de oude site nog wel te raadplegen.  Marc Lommert is per mail bereikbaar.

Tekst: Cors van den Brink

Foto's: AV Atverni