AV Aquilo en Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen zetten atletiek op de kaart

05 december 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Ren.Spring.Gooi lessen

Eind augustus 2019 ontvangen we van een aantal vakleerkrachten van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) een aanvraag voor de digitale lessenserie Ren.Spring.Gooi. De stichting start dit schooljaar voor het 4e achtereenvolgende jaar een sportieve samenwerking met een sportclub. Het doel van de samenwerking is om de kinderen uit groep 5 t/m 8 van de 24 aangesloten scholen een (top)sportbeleving te bieden. Na voetbal, basketbal en volleybal staat dit schooljaar atletiek centraal. AV Aquilo uit Winschoten wordt benaderd voor ondersteuning. 

Mooie samenwerking tussen AV Aquilo en 24 basisscholen

Diverse bestuurs- & commissieleden van AV Aquilo zijn meteen enthousiast als ze horen van de plannen van de SOOOG. Want niet alleen is het de bedoeling dat de (vak)leerkrachten aan de slag gaan met de Ren.Spring.Gooi-lessen, hoe leuk zou het zijn als de kinderen op een echte atletiekbaan kennis maken met de atletiekonderdelen? Ze gaan aan de slag. Er wordt een projectgroep gevormd die het hele project in kaart brengt en tot in detail uitwerkt. “In het begin heb ik er echt wel slapeloze nachten van gehad” vertelt Janine Roelfsema, trainster bij AV Aquilo en mede-initiatiefneemster van het project. “Iedere woensdagochtend verzorgen we bij ons op de baan clinics voor zo’n 100 basisschoolkinderen. Je kunt je voorstellen dat er heel wat bij komt kijken om dit vlekkeloos te laten verlopen”.

Kick-off

Roelfsema vervolgt haar verhaal: “begin september zijn we gestart met een kick-off voor alle groepsleerkrachten en vakleerkrachten van de 24 basisscholen, bij ons op de club. We hebben het project toegelicht en onze trainers hebben uitleg gegeven over de Ren.Spring.Gooi lessen die de (vak)leerkrachten de komende periode op de scholen kunnen geven. Vervolgens zijn de leerkrachten zelf sportief aan de slag gegaan. Een geslaagde middag en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt”. 

Iedere woensdagochtend clinics

Het uitwerken van de clinics op de baan is de grootste uitdaging. De projectgroep wil drie onderdelen aanbieden die je in de gymzaal niet zo snel geeft: polsstokhoogspringen, speerwerpen en hordenlopen. De trainingsopbouw wordt beschreven en de oefenvormen worden compleet met afbeeldingen tot in detail op papier uitgewerkt. Een voorwaarde is dat iedere groep (max. 15 kinderen) altijd wordt begeleid door een gediplomeerde trainer (niveau 3) en een assistent-trainer. Het mooie is dat dit ook de samenwerking met omliggende atletiekclubs bevordert. Mirjam Stol-Koolhof van SV Veendam begeleidt standaard iedere woensdagochtend als zelfstandig trainer een groep kinderen. Ze vindt het fantastisch om hieraan een steentje bij te dragen en neemt er zelfs graag vakantiedagen voor op. Vanuit de SOOOG ligt de uitdaging vooral in het regelen van het vervoer. Gelukkig vinden ze een busonderneming die bereid is om iedere woensdagochtend de kinderen vanuit diverse scholen veilig in Winschoten af te leveren en aan het eind van de ochtend weer op school af te leveren.

Saamhorigheid op de club

Voor zo’n project als dit ben je afhankelijk van vrijwilligers. Meestal een heikel struikelblok bij veel clubs. De projectgroep is dan ook blij verrast als ze zien hoeveel mensen er iedere woensdagochtend weer vrijwillig op en om de baan staan. De saamhorigheid op de club heeft echt een boost gekregen. Voordat de kinderen arriveren zorgt Helga, de vrouw van penningmeester Koos Flikkema, ervoor dat alle trainers een kop koffie en krentenbrood krijgen.  Dan is er ook even tijd om de indeling van de ochtend door te nemen.

Rond 8.45 uur rijden de bussen de parkeerplaats op. De kinderen worden gastvrij onthaald door een trainster die in het werkende leven stewardess is en er iedere keer weer voor zorgt dat ook echt iedereen zich welkom voelt. Om 9 uur beginnen ze met een korte uitleg en dan gaat de warming-up van start. Vervolgens werken de leerlingen de drie onderdelen af onder begeleiding van de trainers. Tussendoor zorgt Helga voor limonade met een koekje. Rond 11 uur zit het programma er op en sluiten ze af met een wedstrijdje touwtrekken. Uiteraard doen de juffen en meesters mee. De kinderen worden uitvoerig bedankt voor hun aanwezigheid en enthousiasme. Sommige kinderen hebben de smaak te pakken en zien ze later terug bij een proeftraining. Het opruimen van het veld is inmiddels gedaan door enkele wijze mannen van de club. Iedereen die heeft geholpen duikt de kantine in. Het is tijd voor een kom verse soep van Helga!

In juni 2020 wordt het (TOP)sportproject tussen SOOOG en AV Aquilo afgesloten met een sportief slot event in Winschoten. Hoe en waar precies is nog niet helemaal duidelijk, maar dat het een feestje gaat worden is zeker!

Interessant? Informeer bij basisonderwijsinstanties bij jouw club in de buurt naar de samenwerkingsmogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over de (gratis) aanschaf van het Ren.Spring.Gooi lessenpakket.

Ren.Spring.Gooi

Het Ren.Spring.Gooi lessenpakket bestaat uit drie atletieklessen die iedere vakleerkracht of groepsleerkracht kan implementeren in de gymles. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van materiaal dat tot een basisinventaris van een gymzaal behoort, zoals pylonen, lintjes en hoepels. Per les wordt één onderdeel – rennen, springen of gooien – uitgebreid behandeld.