AV de Liemers: Om de accommodatie rendabel te maken, moet je anders durven denken

29 maart 2021
Sportaanbod Vorige

E-Learning "Stapsgewijs naar nieuwe doelgroepen op jouw club"

De Atletiekunie heeft de gratis e-learning ‘Stapsgewijs naar nieuwe doelgroepen op jouw club’ ontwikkeld. Dit biedt een leidraad voor verenigingen om nieuwe leden te werven en extra inkomsten te genereren. AV de Liemers uit Zevenaar is hiervan een goed voorbeeld. De gerichte samenwerking met meerdere partijen zorgt voor een uitstekende bezetting van de nieuwe accommodatie.

De gemeente Zevenaar gaf AV de Liemers in 2012 het zetje in de goede richting. Zij privatiseerden het bestaande stenen kleedkamergebouw en stelden 180.000 euro ter beschikking aan een nieuw op te richten beheerstichting. Dit bedrag diende ter compensatie van het achterstallige onderhoud en de ontwikkeling van vier adequate kleedkamervoorzieningen voor de buren van het VO Liemers College die ook actief gebruik maken van de accommodatie.

Dit sloot uitstekend aan bij de plannen van de atletiekvereniging om het complex te vernieuwen. In 2016 richtten zij de Stichting de Liemers Breedtesport op. Het bestuur heeft als doel om de accommodatie te exploiteren en samenwerking te ontwikkelen in sport-op-maat-programma’s waarbij gezondheids- en welzijnsactiviteiten hoog op de agenda staan. Door het bedrag van de gemeente te combineren met een eigen investering en lening kwam de vernieuwing van de accommodatie in een stroomversnelling. Op 1 oktober van dat jaar vond de officiële opening plaats.

Drie jaar later kwam daar een 80 meter-sprintbaan en een kunstgrasoefenveld bij door een provinciale subsidie in het kader van vitale sportparken. ‘Hierdoor heeft de club een nieuwe accommodatie met vele mogelijkheden, maar hebben we ook een interessant sportaanbod voor zeer uiteenlopende doelgroepen. Dit is een goede combinatie met de sociale functie van het clubgebouw’, zegt Jacqueline van Pelt als voorzitter van de stichting.

Beschikbaar stellen van de accommodatie

Van Pelt ging na de oprichting van de stichting op zoek naar organisaties voor samenwerking. ‘AV de Liemers is als hoofdgebruiker bijna alleen maar aan het einde van de middag en in de avonduren op het complex aanwezig. Dat is zonde. De samenwerking met het VO Liemers College was er al en ook de lokale fietstourclub TCL maakte al gebruik van onze kantine. Op deze manier hadden we een goede basis. Ik heb vervolgens veel tijd geïnvesteerd in netwerken om andere organisaties te zoeken voor de leegstanduren.’

‘In eerste instantie viel het niet mee om partijen enthousiast te krijgen. Maar toen we eenmaal iets konden laten zien en het gebouw er stond, ging het snel’, vervolgt Van Pelt. Zo regelde ze samenwerkingen met onder andere een fysiotherapeut, de regionale Sociale Dienst, de trainingsgroepen ‘Ik ben de loper’, ‘Triathliem’ en 'Vitality Sports' en een praktijk voor reflexzonetherapie. Ook in de daluren is de accommodatie nu goed bezet. ‘Als je creatief bent, is er veel mogelijk. Zo is onze bestuurskamer één van de behandelkamers van de fysiotherapeut, maar maakt hij met zijn patiënten ook gebruik van ons krachthonk, het kunstgrasoefenveld en de tartan sprintbaan.’

Jacqueline van Pelt in de bestuurskamer annex behandelkamer van de fysiotherapeut


Daarnaast heeft de stichting samenwerkingen voor diverse projecten met partijen als Uniek Sporten, welzijnsorganisatie Caleidoz/Mikado, RIBW (voor mensen met een psychiatrische of psychosociale achtergrond), Zozijn (voor mensen met een licht verstandelijke beperking) en de Diabetes wandelchallenge van de Bas van de Goor Foundation.
 

Sport als middel

Sport als middel is een belangrijk streven van de stichting. ‘De eerste prioriteit is de vereniging, want daarom staat deze accommodatie hier. Maar om het rendabel te maken, moet je anders durven denken. In de daluren liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Je moet alleen wel eerst even bukken. Je hoeft hiervoor niet alleen op zoek naar organisaties die een directe link hebben met sport. Zo komt bij ons in het clubgebouw, wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, een zangkoor van het lokale inloophuis repeteren. We hebben ze, na het zingen, ook een uurtje aangepast sporten aangeboden. Dat slaat enorm aan.’

Van Pelt weet uit eigen ervaring de toegevoegde waarde van een sportaccommodatie. ‘Ik heb in 2019 borstkanker gehad en ben in die periode hier blijven trainen. Op de atletiekbaan voelde ik mij even geen patiënt. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden van het zangkoor en de mensen die hier bij de fysiotherapeut aan hun revalidatie werken.’

Met AV de Liemers ondersteunt de stichting ook het initiatief ‘Samen Sportief’ waarbij ouderen komen sporten in combinatie met gezellig samenzijn. Regelmatig doen zij met elkaar sport-, beweeg- en activiteitsspellen, wordt er koffie gedronken en gekookt in de kantine. Het opzetten van de trainingsgroep voor RaceRunners is een ander voorbeeld. ‘De kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking die op deze manier toch aan atletiek kunnen doen, maken als clublid deel uit van de vereniging. Wij faciliteren dit en ondersteunen waar nodig.’

Toekomst

Van Pelt ziet veel mogelijkheden voor de toekomst, vooral wanneer de verschillende partners ook onderling gaan samenwerken. ‘Het is mijn ideaalbeeld wanneer bijvoorbeeld een zorgprofessional met een trainer van de club een gecombineerd programma aanbiedt, uit naam van de vereniging. Nu verhuren wij de accommodatie, maar is het een programma van bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de zorginstelling. Hoe mooi zou het zijn wanneer iemand hier bijvoorbeeld op dinsdagmorgen een aangepaste vorm van atletiek komt doen waarbij een trainer van de club én een fysiotherapeut aanwezig is?’

Ook liggen er veel mogelijkheden in het lokale sportakkoord. ‘Wij zijn als mede-aanvoerder van het thema ‘inclusief sporten’ betrokken bij het Gelders Sportakkoord 2.0. Het is een breed genootschap waardoor we gemakkelijk contact leggen wanneer we kansen zien. Maar als vereniging moet je ook goed op de hoogte zijn van het sportakkoord in je eigen gemeente en de verbinding maken met bijvoorbeeld welzijn, zorg, cultuur en het onderwijs. Kijk welke organisaties er overdag om ruimten verlegen zitten, wees creatief en maak de connectie met sport. Je kunt hierdoor veel bereiken voor de vereniging, maar ook maatschappelijk het verschil maken.’

Tekst: Mathieu Hilgersom
Afbeelding RaceRunners: AV de Liemers
Afbeelding Jacqueline van Pelt: Mathieu Hilgersom