AV Lycurgus realiseert topsporthal in Assendelft

17 december 2018
More Indoor Vorige

De Atletiekunie lanceerde vorig jaar ‘More Indoor’, een initiatief waarbij samen met drie strategische partners atletiekverenigingen en gemeenten ondersteund worden in het ontwikkelen en realiseren van indoor atletiekaccommodaties. AV Lycurgus nam al een voorsprong op dit initiatief en realiseerde in de Zaanse polder een heuse topsporthal. “Na Apeldoorn en Papendal heeft Lycurgus nu als enige in Nederland een hal met alle faciliteiten die nodig zijn om indooratletiek op topsportniveau te kunnen beoefenen”, glundert accommodatiebeheerder Siem Vriend.

Het onstuimige herfstweer vraagt deze middag het maximale van de atleten. Hier, aan de rand van een nieuwbouwwijk in Assendelft, heeft de wind vrij spel. Toch wagen een paar atleten zich op dit vroege middaguur op de baan. Gehuld in stevige windjacks maken ze hun rondjes. Nog voor even, want zodra de winter begint, kunnen de atleten naar binnen. “We zijn erg trots op onze topsporthal”, vertelt voorzitter Bob de Dood van de beheerstichting. Siem Vriend knikt. “AV Lycurgus is een vereniging met een bovenregionale functie. Momenteel hebben we zo’n duizend leden, met een grote jeugdafdeling. Voorheen zaten we in Krommenie en sinds twee jaar beschikken we over dit nieuwe complex. De ambitie om ook een indoorhal te bouwen, dateert al van tien jaar terug. Na de verhuizing deed de mogelijkheid zich voor en zijn we aan de slag gegaan.”

‘Voorbeeld voor anderen’

“We zitten hier aan de rand van een nieuwbouwwijk, middenin een groeiregio. Atletiek is bovendien erg populair in deze streek”, verduidelijkt Aad van der Flier, lid en founder van de indoorhal. “Er is al jaren een tekort aan indooraccommodaties. In de winter moesten onze selectie-atleten altijd uitwijken naar Amsterdam, waar ze dan ook alleen terecht konden op de zogeheten C-uren. Nu kunnen alle atleten lekker doortrainen. Als jeugdtrainer ga je niet verspringen in een bak die half onder water staat. Dankzij deze hal kan dat wel.”

De plannen voor de indoorhal lagen er al bij de oplevering van de nieuwe baan in 2016. Daarmee liep AV Lycurgus voor op het initiatief ‘More Indoor’ dat de Atletiekunie vorig jaar lanceerde. “Deze indoorhal is een mooi voorbeeld voor andere clubs”, vertelt accommodatieverantwoordelijke Bob Thomassen van de Atletiekunie. “Zij kunnen echt trots zijn op wat er hier is neergezet, mede door zelfwerkzaamheid en gebruik te maken van de subsidies die aanwezig waren bij onder meer de provincie Noord-Holland.”

Vriend voegt toe: “Ons oude sportpark in Krommenie kwam in aanmerking voor woningbouw. Dat betekende voor ons dus een verplaatsing naar deze kant (Assendelft). Bij de gesprekken over de verhuizing hebben we direct aangegeven dat er voldoende ruimte moest zijn om in de toekomst een indoorcentrum erbij te kunnen realiseren.” Die ruimte kreeg Lycurgus en dik twee jaar na de verhuizing is ook de indoorhal gerealiseerd. “Een droom”, benadrukt Vriend.

Prettige samenwerking

Van der Flier vertelt hoe de prettige samenwerking binnen het bouwteam ervoor heeft gezorgd dat de indoorhal ‘relatief snel tot stand is gekomen’. “Verleden jaar is de eerste paal geslagen en in oktober was de oplevering. Leden van de beheerstichting waren ook lid van het bouwteam. Zodoende zijn al onze wensen vertaald en hebben we in gezamenlijkheid (club, stichting en bouwers) kunnen toewerken naar het einddoel. We hebben bewust gekozen voor een kleinere aannemer. De Atletiekunie was niet lid van het bouwteam, maar we hebben hen er wel bij betrokken om ervoor te zorgen dat de hal zo ingericht zou zijn dat het zou voldoen aan alle wedstrijdreglementen. Ook hebben ze ons geholpen met het subsidietraject.”

De uitgangspunten vooraf waren duidelijk: de hal moest functioneel zijn, dure bouwmaterialen waren overbodig en de hal moest qua ontwerp opgenomen worden in de contouren van het bestaande complex. “We hebben de hal relatief goedkoop gebouwd”, weet De Dood. Of zoals Van der Flier het verwoordt: “Doelmatig effectief.” De totale kosten bedroegen evengoed nog twee miljoen euro. “Je bevindt je hier middenin de polder. Dat is allemaal waterland. Een derde van alle kosten kwam voor rekening van de sanering van het veen en het bouwrijp maken van de grond.” De financiering wordt voor het grootste deel gedragen door private geldverstrekkers. Ook zijn er meerdere subsidieaanvragen gehonoreerd. “We liggen op de aanvliegroute van Schiphol en konden dus een beroep doen op het Schipholfonds. En de provincie Noord-Holland heeft ons een half miljoen euro subsidie gegeven, omdat zij enthousiast werden van onze plannen om hier een topsportaccommodatie neer te zetten.”

Opmerkelijk is overigens dat de leges (130.000 euro) die Lycurgus aan de gemeente Zaanstad moest betalen, het subsidiebedrag (50.000 euro) dat zij van diezelfde gemeente kregen ruimschoots overschrijden. “Jammer, maar het is nu eenmaal zo”, stelt Van der Flier enigszins ongemakkelijk. “Het gaat erom wat er uiteindelijk is gerealiseerd, met of zonder hulp van de gemeente”, vult Tineke Hidding, voormalig topatlete, founder en ambassadeur van AV Lycurgus aan. Maar toch. “Als we deze accommodatie drie kilometer verderop (andere gemeente, red.) hadden neergezet, waren de legekosten slechts 16.000 euro geweest”, wil De Dood toch nog even kwijt.

Wensenlijstje

De atletiekhal is 3.000 vierkante meter groot en beschikt over twee volledige wedstrijdbanen (2x8 banen van 60 meter met uitloop), een verspringbak met drie banen, een baan voor het polsstokhoogspringen en additionele ruimte voor hoogspringen, kogelstoten et cetera. Er is gekozen voor een Mondo-vloer, wereldwijd de meest gebruikte ondergrond bij atletiekbanen. “Daar zijn we heel blij mee”, vervolgt Vriend. “Onze clubvoorzitter is zelf bouwdirecteur bij Dura Vermeer en we hebben binnen de vereniging een aantal mensen die goed in de techniek zitten plus meerdere leden die precies weten waaraan een goede baan moet voldoen. Iedereen wilde er een succes van maken. De complimenten gaan zodoende naar de bouwers, want het bouwteam was zeer kritisch. Als zich echter een probleem voordeed, dan werd dat direct aan tafel opgelost. Het eindresultaat is iets waar we enorm trots op zijn.”

Dankzij de subsidie van de provincie Noord-Holland is in Assendelft een complex neergezet waarmee AV Lycurgus volgens Vriend ‘de meest duurzame vereniging van Nederland’ is geworden. “We voorzien volledig in onze eigen energie dankzij de zonnepanelen op het dak, hebben LED-verlichting met meerdere lichtstanden en we beschikken over een klimaatbeheersingssysteem met een warmtecompressor waarmee de temperatuur tot op de graad nauwkeurig is te regelen: koel in de zomer en aangenaam in de winter.”

Exploitatie

De laatste bordjes moeten nog worden opgehangen, maar de eerste wedstrijden hebben al plaatsgevonden in de hal. “Het proces van optimalisatie is nu ingezet. Tijdens de wedstrijden kijken we goed hoe we de hal nog slimmer en effectiever kunnen gebruiken”, aldus Vriend. “We hadden hier laatst lopers uit Groningen, Zeewolde en Hilversum en die stonden met hun mond open te kijken. We beseffen soms nog niet wat er hier is gerealiseerd.”
Met de oplevering staat AV Lycurgus voor een nieuwe uitdaging: de exploitatie van de accommodatie (complex, buitenbaan en hal). “We hebben in de omliggende regio maar liefst 25 clubs met grote afdelingen. Alle verenigingen binnen een straal van vijf tot dertig kilometer zouden hier eigenlijk moeten komen trainen in de winter. Buurverenigingen hebben we ook meegenomen in het hele bouwproces en we hebben ze ook uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Daarnaast willen we extra wedstrijden gaan organiseren. Verder gaan we met nieuwe doelgroepen aan de slag.”
Het sportpark wordt momenteel gedeeld met de korfbal- en honkbalclub en een kinderdagverblijf. “De Voetbalschool van Wim Jonk gebruikt dit complex al in de daguren en een deel van de ruimte is ingericht als (top)sportfysiotherapiepraktijk. Verder hebben we contact met zorg- en welzijnsorganisaties, AZ Alkmaar, beweegcoaches en de coördinatoren van de sporthallen. Ook de middelbare scholen zijn benaderd. We hebben hier een binnensportaccommodatie voor eigenlijk alle bewegingssporten”, zegt De Dood. Hij lacht: “Het weer is in ieder geval geen belemmering meer om te gaan sporten.”

Grote wens

Nagenoeg in koor vertellen De Dood, Hidding, Van der Flier en Vriend dat zij nog een grote wens hebben. “We hebben onze kop boven het maaiveld uitgestoken en krijgen veel waardering. Ook van de Atletiekunie. We hopen dat zij onze hal willen aanmerken als dé indoorhal voor landelijke topsportwedstrijden in Noord-Holland.”

Kijk voor meer informatie over de nieuwe indoorhal op de website van Atletiekvereniging Lycurgus: www.avlycurgus.nl of volg de vereniging via Facebook en Twitter.