Belangrijkste wijzigingen Wedstrijdreglement

03 december 2015
Wedstrijdorganisator en jurylid Vorige

De belangrijkste wijzigingen van de 12e druk van het Wedstrijdreglement (2016-2017)                    

Ingangsdatum: 1 januari 2016

Als elke twee jaren zijn er weer veel wijzigingen maar gelukkig zijn deze niet allemaal interessant voor de dagelijkse praktijk van werken. De belangrijkste op een rij:

 • VSD (Valse Start Detectie) wordt SIS (Start Informatie Systeem). Een veel betere naam voor dezelfde apparatuur;
 • Indien er een tweede gele kaart aan dezelfde atleet gegeven moet worden (wat gelukkig heel weinig nodig is), dient ook de rode kaart getoond te worden. Daar er vaak meerdere scheidsrechters actief zijn, is het van belang elkaar goed te informeren; 
 • Er zijn veel nieuwe afkortingen ingevoerd (wel in het Engels, de taal van de IAAF). Alle afkortingen op een rijtje:
Niet gestart DNS
Niet gefinisht DNF
Geen geldige poging opgemeten NM
Gediskwalificeerd DQ
Geldige poging bij het hoogspringen en polsstokhoogspringen “O”
Foute poging bij alle technische onderdelen “X”
Overgeslagen poging bij alle technische onderdelen “-“
Gekwalificeerd op basis van plaats bij de looponderdelen Q
Gekwalificeerd op basis van tijd bij de looponderdelen q
Kwalificatie-eis gehaald bij de technische onderdelen Q
Gekwalificeerd op basis van plaats bij de technische onderdelen q
Geplaatst in volgende ronde door beslissing van scheidsrechter qR
Geplaatst in volgende ronde door beslissing van jury d’appel qJ
Gebogen knie (snelwandelen) “>”
Contactverlies (snelwandelen) “~”
Gele kaart YC
Tweede gele kaart YRC
Rode kaart RC

De volgorde bij technische onderdelen mag nu tot en met de vijfde ronde (indien echt nodig) worden aangepast in plaats van tot en met de derde ronde;

 • Aanwijzingen mogen alleen door de coach (van buiten het wedstrijdterrein) worden gegeven. Jury mag dus bijvoorbeeld bij springonderdelen niet meer zeggen:  “Kijk, hier zette je af.”;
 • Bij de hindernisloop moet elke deelnemer natuurlijk over de hindernis gaan. Hoe is niet meer omschreven, maar nog wel bij de masters(!);
 • Er is een nieuwe estafette: 1 200 m – 400 m – 800 m – 1 600 m. (Geheel in baan 1) Bij alle estafette onderdelen moeten maximaal één uur voor de start de namen van de lopers in de juiste volgorde bekend zijn op het secretariaat. Indien dit niet is gebeurd, wordt de ploeg gediskwalificeerd (DQ) Uitzondering hierop is indien er sprake is van een echte blessure op het laatste moment;
 • Bij polsstokhoogspringen wordt aanbevolen om markeringen aan te brengen op elke meter van 5 tot 18 m. Eveneens van 2½  tot 5 m op elke halve meter (gemeten vanaf het nulpunt bij de insteekbak);
 • Een toegekende vervangende poging moet direct worden uitgevoerd. In ieder geval voordat die deelnemer in de volgende ronde aan de beurt is;
 • Indien bij het hoogspringen de staanders (waar dan ook) wordt geraakt, zonder dat gesprongen wordt, is er sprake van een foutpoging;
 • De scheidsrechter is nu verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de windmeter;
 • Bij wegwedstrijden moeten verfrissingen worden aangereikt zoals bij wielrennen: gestrekte arm en laat de deelnemer maar pakken. De atleet mag natuurlijk ook nog zelf van de tafel pakken.
 • Trailrunning is nu gereglementeerd. Een wedstrijd door de vrije natuur, zo min mogelijk over verharde ondergrond en de deelnemer moet zelf zijn weg vinden, met minimale aanwijzingen, waarbij hij grotendeels zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid;
 • Er zijn veel wijzigingen doorgevoerd in de verschillende competities! Hier is al over gecommuniceerd op www.atletiekunie.nl;
 • Athletics Champs voor pupillen is opgenomen in deze druk van het reglement. Het ‘klassieke’ pupillenprogramma is verhuisd naar bijlage 3.

Interesse in het nieuwe wedstrijdreglement? Check de digitale versie op www.atletiekunie.nl en/of schaf de nieuwe hard copy aan die begin 2016 beschikbaar komt. Alle wijzingen ten opzichte van de 11e druk zijn gemarkeerd met een dubbele streep.

Commissie Wedstrijd Reglement, december 2015.