Berichten van de ledenadministratie september 2021

15 september 2021
Ledenadministratie Vorige

Aanvraag wijziging clubtenue

AV ’40 (V0008203) te Delft heeft verzocht het clubtenue te mogen wijzigen. Shirt/singlet: blauw in de basis, tezamen met witte haken en oranje punt. Verenigingslogo op de linkerborst. Short/tight/hotpants: zwart met witte pijlen en oranje punt. Overgangsperiode: 1 april 2022 tot 1 oktober 2022. Eventuele bezwaren kan je binnen 1 maand richten aan Arda Pommer.
 

Aanvraag buitengewoon lidmaatschap

Stichting Atletiek Platform Amersfoort te Amersfoort heeft het buitengewoon lidmaatschap bij de Atletiekunie aangevraagd. Het doel van de stichting is het exploiteren, onderhouden en het geheel en/of gedeeltelijk ter beschikking stellen van de in de gemeente Amersfoort gelegen atletiekaccommodaties. Het propageren van de sportbeoefening in het algemeen en de atletieksport in het bijzonder alsmede het ondersteunen van alle activiteiten. Overeenkomstig artikel 6 lid 3 van het algemeen reglement bestaat gedurende 1 maand na deze publicatie gelegenheid om tegen erkenning schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur van de Atletiekunie, p/a bondsbureau.
 

Goedkeuring buitengewoon lidmaatschap per 15 augustus 2021

Stichting Halve van Helmond te Helmond, organisatiecode is X0016907. Het doel van de stichting is het organiseren van sportieve (hard)loopevenementen in Helmond.
 

Naamswijziging buitengewoon lidmaatschap

Op 2 december 2020 heeft Stichting Atletiek en Running Limburg (X0017914) haar naam statutair gewijzigd in Stichting Limburg Athletics Plus.
 

Beëindiging buitengewoon lidmaatschap per 31 december 2020

Stichting WPR te Berkel en Rodenrijs (X0010906) met terugwerkende  kracht per 31 december 2020.
 

Nieuwe Loopgroep Hardlopen.nl

Loopgroep Running Totaal te Leiden (B0007007) per 1 september 2021.
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arda Pommer.