Betaalt jouw club de muziek en TV rechten via het collectief?

27 november 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Leuker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker en misschien voordeliger.
Is bij jouw club duidelijk voor welke muziek en TV rechten je moet betalen? Hoe wordt het tarief berekend? En wat als je maar één of twee keer per jaar muziek gebruikt?

We gaan verenigingen helpen om alles helder en overzichtelijk te krijgen zodat duidelijk is waarvoor betaald moet worden. En aan welke organisatie een club een betalingsplicht heeft.

Als het om muziekrechten gaat hebben we in Nederland de volgende wettelijke afdrachtsplichten:

BUMA STEMRA
De muziekafdracht voor de componisten (bijv. John Ewbank die het lied componeert).

SENA
De muziekafdracht voor de artiest (bijv. Marco Borsato wanneer hij minimaal één woord op de  compositie van John Ewbank zingt).

VIDEMA
Televisie uitzendingen vanuit een tv abonnement als er een tv in de kantine hangt die hiervoor gebruikt wordt. Alleen als je kan bewijzen dat je tv beelden zonder muziek uitzendt, bijvoorbeeld alleen reclame of uitslagen, is er geen afdracht nodig. Maar als iemand via bluetooth zijn mobiele telefoon koppelt voor een leuke achtergrondmuziek, ben je al tot betalen verplicht.

Eigenlijk kan je hier al uit opmaken dat iedere club met een kantine zowel de afdracht aan BUMA STEMRA als SENA moet betalen. Tenzij je kan bewijzen dat je alleen instrumentale muziek draait zonder maar één woord zang erin.

Controle gegevens

In de eerste helft van december ontvangen de penningmeesters een mail met daarin een link naar een invulformulier om aan te geven wat de club wil afnemen of wijzigen. Ook geven we aan wat de club nu afneemt via de Atletiekunie. Controleer dus goed en pas het aan naar de huidige situatie. Misschien betaalt de club wel alleen voor BUMA STEMRA via de Atletiekunie en de rest rechtstreeks, waardoor kortingsafspraken worden misgelopen. Ook dit kan je aangeven op het formulier zodat we het om kunnen zetten naar de collectieve afspraken.

Als een club de verplichte kosten niet of niet volledig (door een onvolledige opgave) betaalt, loopt de club het risico op een boete. In dit geval kan er geen aanspraak gemaakt worden op de korting vanuit het collectief.

Rekenvoorbeeld

Voor een clubhuis van 100m2 is voor BUMA STEMRA via de Atletiekunie € 306,41 verschuldigd. Regelt de club het rechtstreeks met BUMA STEMRA of vindt er een controle plaats waaruit blijkt dat er geen afdracht plaatsvindt, dan wordt een bedrag van € 534,49 in rekening gebracht. Er is in een aantal gevallen jaarlijks veel geld te besparen.

Samen met de clubs zorgen we voor een correcte registratie en afdracht tegen het voordelige tarief.

Meer informatie is te verkrijgen bij Rachel de Haas