Betaalt jouw club de muziek en TV rechten via het collectief?

01 december 2021
Bestuurder en commissielid Vorige

Controle gegevens

Het is weer het moment om de licenties van BUMA Stemra, Sena en Videma te checken. Clubs die al meedoen aan het collectief ontvangen begin december een mail om eventuele wijzigingen door te geven. Wijzigingen kunnen tot 15 december 2021 doorgegeven worden via dit invulformulier. Als gegevens niet gewijzigd zijn, hoeft er geen nieuwe opgave gedaan te worden.

Maakt jouw club nog geen gebruik van het collectief? Meld je dan nu aan.

Als een club de verplichte kosten niet of niet volledig (door een onvolledige opgave) betaalt, loopt de club het risico op een boete. In dit geval kan er geen aanspraak gemaakt worden op de korting vanuit het collectief.

Rekenvoorbeeld

Voor een clubhuis van 100m2 is voor BUMA STEMRA via de Atletiekunie € 368,15 verschuldigd. Regelt de club het rechtstreeks met BUMA STEMRA of vindt er een controle plaats waaruit blijkt dat er geen afdracht plaatsvindt, dan wordt een bedrag van € 552.19 in rekening gebracht. Er is in een aantal gevallen jaarlijks veel geld te besparen.
 

Afdrachtsplichten

Als het om muziekrechten gaat hebben we in Nederland de volgende wettelijke afdrachtsplichten:

BUMA STEMRA
De muziekafdracht voor de componisten (bijv. John Ewbank die het lied componeert).

SENA
De muziekafdracht voor de artiest (bijv. Marco Borsato wanneer hij minimaal één woord op de  compositie van John Ewbank zingt).

VIDEMA
Televisie uitzendingen vanuit een tv abonnement als er een tv in de kantine hangt die hiervoor gebruikt wordt. Alleen als je kan bewijzen dat je tv beelden zonder muziek uitzendt, bijvoorbeeld alleen reclame of uitslagen, is er geen afdracht nodig. Maar als iemand via bluetooth zijn mobiele telefoon koppelt voor een leuke achtergrondmuziek, ben je al tot betalen verplicht.

Eigenlijk kan je hier al uit opmaken dat iedere club met een kantine zowel de afdracht aan BUMA STEMRA als SENA moet betalen. Tenzij je kan bewijzen dat je alleen instrumentale muziek draait zonder maar één woord zang erin.

Samen met de clubs zorgen we voor een correcte registratie en afdracht tegen het voordelige tarief.

Meer informatie is te verkrijgen bij Rachel de Haas