CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot ontvangt 1e exemplaar onderzoek naar Play Unified

15 oktober 2018
Sportaanbod Vorige

Utrecht, 12 oktober 2018 – Sport- en beweegactiviteiten zijn bij uitstek geschikt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Bijna 60% van de mensen met een verstandelijke beperking vindt het ook belangrijk én leuk om in contact te komen met sporters zonder verstandelijke beperking. Toch traint slechts 12% daadwerkelijk in dezelfde groep. 

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking, sportverenigingen en sportbonden. Het betreft een nulmeting in het kader van het programma Play Unified van Special Olympics Nederland, dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Play Unified
Ragna Schapendonk (directeur Special Olympics Nederland) en Ruud Verbunt (voorzitter bestuur) waren in Den Haag om het onderzoek persoonlijk te overhandigen aan CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. “Play Unified zijn ontmoetingen tussen sporters zonder en met verstandelijke beperking, waardoor wederzijds begrip en waardering ontstaat Denk hierbij aan samen trainen, een overwinning vieren of samen een nederlaag verwerken. Dat is het uitgangspunt van het programma Play Unified,” aldus Schapendonk. Het beoogt de houding en het gedrag ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking positief te beïnvloeden. 

“Ruim de helft van de mensen met een verstandelijke beperking vindt het belangrijk en leuk om in contact te komen met sporters zonder beperking.”

CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot: “Het is belangrijk dat mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar op het sportveld ontmoeten en samen plezier beleven aan sport. Dit onderzoek maakt daarnaast ook duidelijk dat blijvende inzet en ondersteuning nodig is om hen goed te kunnen laten sporten.”

Nederlandse topsporters omarmen Play Unified
Om meer aandacht en activatie te krijgen is vorige week een grootschalige social media campagne #PlayUnified van start gegaan. Hierin dagen 14 sporters met een verstandelijke beperking Nederlandse topsporters uit om samen te gaan sporten. Alle topsporters, waaronder Femke Heemskerk, Ireen Wüst en Arjen Robben hebben hun challenge geaccepteerd. Vaak gebeurde dat live in een radio of tv-uitzending. Gisteren heeft de eerste daadwerkelijke challenge plaatsgevonden tussen Special Olympics sporters Marit Kaats en Bryan Proost en Olympiërs Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt. Lees hier voor meer informatie over Play Unified. 

Nog meer winst te behalen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er op andere terreinen rondom sport-, en beweegactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking nog winst valt te behalen.

35% van de mensen met een verstandelijke beperking sport volgens hun vertegenwoordigers wekelijks of vaker, tegen 57% van de algemene Nederlandse bevolking van 12 jaar een ouder. Van de mensen met een beperking die wekelijks sport is 37% lid van een sportvereniging.
Een minderheid van de Nederlandse sportverenigingen (13%) heeft leden met een verstandelijke beperking. Een gebrek aan (geschikt) kader/vrijwilligers en onvoldoende kennis over hoe en waar zij de doelgroep moeten vinden, vormen de grootste belemmeringen om (meer) leden met een verstandelijke beperking in de vereniging op te nemen.
Drie kwart van de mensen met een verstandelijke beperking ervaart belemmeringen bij het sporten en bewegen. De top vijf aan belemmeringen bestaat uit geen behoefte/zin, te weinig (geschikte) begeleiding, gezondheid laat het niet toe, te weinig mogelijkheden in de buurt en vervoer.

Special Olympics Nederland
Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium die hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.