Coronavirus en activiteiten Atletiekunie

06 april 2020
Beleid Vorige

Update 1 april 11:00 uur

Aanvragen Noodloket geopend

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus. Op 26 maart is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

 • Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via deze website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020

Update 31 maart 19:42 uur

Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn dus ook van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen. Dat heeft premier Rutte zojuist gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.  Uiterlijk 21 april, een week voor 28 april, neemt het kabinet opnieuw een besluit over verlenging van de maatregelen. 

bron: NOS


Update 30 maart 15:20 uur

Olympische Spelen in 2021 definitief van 23 juli tot en met 8 augustus

De Olympische Spelen in Tokio worden volgend jaar gewoon in de zomer gehouden, van 23 juli tot en met 8 augustus. Dat is besloten na overleg tussen het organisatiecomité, het Internationaal Olympisch Comité, de stad Tokio en de Japanse regering. De Paralympische Spelen worden in 2021 van 24 augustus tot en met 5 september georganiseerd.

Overlap WK Atletiek

In 2021 botsen de Spelen in de zomer met de WK atletiek (6 tot en met 15 augustus in het Amerikaanse Eugene). Hier wordt echter gekeken naar opties om dit evenement te verplaatsen.


Update 27 maart 10:00 uur

Tegemoetkoming sportverenigingen vanwege coronacrisis

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus.

Gisteren (26 maart) is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via deze website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020; 
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over het Noodloket vind je op de website van Rijksoverheid.


Update 25 maart 13:42 uur

Update (inter)nationale kalender

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie gisteren besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie alsook op NK’s. Daarnaast is het voor veel evenementen die op de (inter)nationale wedstrijdkalender stonden, haast niet mogelijk doorgang te vinden. Momenteel bekijkt de Atletiekunie samen met LOC’s de alternatieven om deze NK’s, mogelijk in een andere vorm, te laten plaatsvinden.

Via deze weg willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actualiteiten die elkaar in razend tempo opvolgen. Momenteel bekijkt de afdeling wedstrijdsport per (inter)nationale wedstrijd of er een alternatieve datum is (en zoja; wanneer) of dat deze gecanceld wordt.

Deze updates houden we bij op deze pagina; bekijk deze dus met regelmaat voor actuele updates.


Update 24 maart 16:07 uur

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Competitie en NK's

Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat.

Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

Overige activiteiten

Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau van de Atletiekunie staat in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren, als ook met de verschillende taak- en werkgroepen en haar clubs.

Bovenstaande maatregelen staan in het belang van onze leden en de samenleving in het algemeen en dienen het gemeenschappelijke doel het coronavirus zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.


Update dinsdag 24 maart 14:16 uur

Olympische en Paralympische Spelen uitgesteld naar 2021

De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio gaan komende zomer definitief niet door. Dat heeft het IOC (Internationaal Olympisch Comité) middels een statement op hun site bekendgemaakt. De Spelen worden uitgesteld tot uiterlijk de zomer van 2021. De Spelen zouden van 24 juli tot en met 9 augustus worden gehouden, de Paralympische Spelen van 25 augustus tot en met 6 september. Nieuwe data heeft het IOC nog niet bekendgemaakt.

Technisch Directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over dit nieuws: “Het is een lastig maar onvermijdelijk besluit. Het is goed dat atleten en coaches nu duidelijkheid hebben en de tijdsdruk er even af is.” 


Update maandag 23 maart 15:30 uur

Financiële afspraken

Vandaag is een email verzonden naar alle voorzitters, secretarissen en loopgroep-contactpersonen over financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld het innen van contributie of betalen van facturen. Zo zijn er clubs die bijvoorbeeld een teruggave doen van de clubcontributie omdat de accommodatie momenteel gesloten is en sportactiviteiten op pauze staan. We willen iedereen adviseren en vragen om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan zoals gepland en pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang – óf en op welke wijze een financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op dat moment is er een volledig overzicht van de impact van de huidige maatregelen en kunnen er goede keuzes gemaakt worden inzake verschuiven, verplaatsen of annuleren van activiteiten. Op deze wijze besparen we nu veel werk en leidt het bij niemand tot acute financiële consequenties. Indien je vragen hierover hebt, neem dan contact op met Pieke de Zwart.


Update donderdag 19 maart 14:00 uur

Atletiek & competitie

De afgelopen dagen ontvingen wij al meerdere vragen over het al dan niet doorgaan van de eerste competitierondes in april. Vooralsnog lopen de maatregelen tot en met 6 april en kunnen de competities welke gepland zijn vanaf 18 april doorgang vinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Lees hier de hele berichtgeving.


Update donderdag 19 maart 12:05 uur

Reactie op Volkskrant inzake trainingen Papendal

De Atletiekunie wil graag reageren op het artikel in de Volkskrant van vandaag inzake de trainingen op Papendal. Gisteren is vernomen dat een aantal coaches/atleten trainde op Papendal. We hechten er belang aan te benadrukken dat de maatregelen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF óók gelden voor atleten die trainen in programma’s van de Atletiekunie. Iedere atleet die zichzelf fit wil houden in aanloop naar het wedstrijdseizoen wordt gevraagd conform de ‘social distancing’ richtlijnen zijn conditie individueel te onderhouden. Voor zover daar twijfels over kunnen bestaan, zijn alle atleten en coaches die op Papendal trainen hier nogmaals individueel op gewezen. Op Papendal vinden dus geen trainingen van de Atletiekunie plaats!

De Atletiekunie betreurt de miscommunicatie en de eventuele ruis die daardoor bij andere verenigingen en sporten is ontstaan: hiervoor maken wij onze excuses.

Wij willen met klem benadrukken de adviezen van het RIVM en NOC*NSF op te volgen om zo het Coronavirus  adequaat aan te pakken. Tot nader order is de richtlijn dat alle verenigingen (clubhuizen en banen) gesloten zijn en dat er niet getraind mag worden.  


Update woensdag 18 maart 10:43 uur

FAQ vanuit NOC*NSF en sportbonden

Bij ons allen, sportbonden en NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we op bijgaande link en in samenspraak met sportbonden, een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. 


Update maandag 16 maart 13:25 uur

Bereikbaarheid bondsbureau

Het kantoor van de Atletiekunie is vanaf 17 maart tot en met 6 april gesloten. De medewerkers zijn via hun emailadressen en (directe) telefoonnummers zo veel als mogelijk bereikbaar. Raadpleeg de pagina 'medewerkers' voor individuele contactgegevens. We doen ons best de dienstverlening door te laten lopen, maar vragen begrip voor eventuele vertraagde reacties. Verder kunnen we op vragen die betrekking hebben op de periode direct na 6 april niet altijd antwoord geven; zodra we duidelijkheid kunnen geven zullen we dat melden. Dit nieuwsbericht zal doorlopend bijgewerkt worden.

Samen sporten?

We krijgen vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'.


Update maandag 16 maart 12:02 uur

Stevensloop, NK halve marathon, afgelast

De NK Halve Marathon, die dit jaar bij de Stevensloop (21 & 22 maart) zou plaatsvinden, is eveneens afgelast. Gezien de huidige en snelgroeiende maatregelen bekijken we de mogelijkheden of het NK halve marathon nog in 2020 georganiseerd kan worden. 


Update zondag 15 maart 18:00 uur

Onderstaande maatregelen zijn sowieso verlengd tot en met 6 april. Vanzelfsprekend neemt de Atletiekunie dit advies over.


Update zondag 15 maart 14:58 uur

Sportkoepel NOC*NSF roept op tot sluiting alle sportfaciliteiten

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, roept sportclubs op om alle faciliteiten te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen. 

"Ik heb vanmorgen het besluit genomen dat we alle trainingsomgevingen gaan sluiten. Dat is heel rigoureus en heel pijnlijk", vertelt Hendriks bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Maar wij kunnen ons niet onttrekken aan datgene wat er in de maatschappij gebeurt. Ik vind zelfs dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dan zijn halve maatregelen geen maatregelen. Vandaar dit besluit."

Dit besluit gaat in elk geval gelden voor de komende twee weken.

Bron: NOC*NSF / NOS


Update donderdag 12 maart 21:45 uur

Advies en update NOC*NSF

In navolging van de aangescherpte maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.


Update donderdag 12 maart 15:00 uur

Advies RIVM

 • De aangescherpte maatregelen die gelden voor Noord-Brabant worden uitgebreid naar het hele land.
 • Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Bovenstaande maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. Tenslotte blijft het dringende advies aan mensen met (milde) verkoudheidsklachten thuis te blijven!
 


Annulering Dag van de Atletiek 21 maart 2020

Gezien de laatste richtlijnen van het RIVM annuleren we de Dag van de Atletiek. Het evenement wordt dit jaar niet op een andere datum georganiseerd. Deelnemers, workshopleiders en standhouders ontvangen persoonlijk bericht. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 20 maart 2021. Noteer deze datum alvast in je agenda en op de verenigingskalender. Op zaterdag 7 november is de Looptrainersdag. Wellicht is dit ook interessant voor jou.