De kracht van wedstrijd organisatie commissies

12 maart 2021
Baanwedstrijd organiseren Vorige

Het afgelopen jaar zijn er veel minder wedstrijden geweest, in periodes zoals nu lagen de officële wedstrijden zelfs stil. In de maanden juli, augustus en september, toen wedstrijden weer even toegestaan waren, werden deze door veel verenigingen in korte tijd toch weer georganiseerd. Dit zorgde voor veel blije gezichten bij de atleten, maar ook bij de verenigingen die weer iets moois konden neerzetten. Dit laat wel weer de kracht van de verenigingen zien en in het bijzonder de wedstrijd organisatie commissies, die in korte tijd verschillende wedstrijden hebben opgezet. Daarin zie je de kracht van de organisatie en de mensen daarachter. Want zonder deze mensen zijn wedstrijden niet mogelijk. En laat het net zo lastig zijn om hier mensen voor te vinden om deze taken op zich te nemen.

Onlangs is er daarom vanuit de Atletiekunie een aantal verenigingen gebeld omtrent hun wedstrijd organisatie commissies. Onderwerpen als juryleden, officials en het wedstrijdaanbod werden daarbij besproken. Wat zijn lastige punten waar de vereniging tegen aanloopt, maar ook wat gaat er goed. Vooral over het laatste zal dit artikel gaan, want iedere vereniging heeft haar sterke punten waar een andere vereniging weer van kan leren.

Creativiteit bij het organiseren van wedstrijden

Hiervoor gaan we terug naar de maanden augustus en september. Zoals net al even benoemd, mochten er op dat moment weer wedstrijden georganiseerd worden. En veel verenigingen deden dit soms in een andere vorm dan normaal, maar deze creativiteit zorgde bij verenigingen voor concepten die ze wellicht vaker willen gebruiken bij wedstrijden.

Zo spraken wij met AV NEA Volharding, die in september een clubkampioenschap organiseerde. Deze wedstrijd werd wat anders aangepakt dan gebruikelijk, want om alles coronaproof te houden werd er gewerkt met verschillende tijdsblokken. De pupillen, d- en c-junioren en U18 en ouder waren daardoor op drie aparte momenten op de baan. Dit resulteerde in minder drukte op de baan, maar was het ook mogelijk juryleden te verdelen over de dag waardoor niet iedereen heel lang aanwezig hoefde te zijn. Hierdoor meldden zich toch wat meer mensen aan om als jurylid te helpen. Dit was een succes en voor herhaling vatbaar.

Verjongen van het jurycorps

In het bovenstaande werd al kort het regelen en aantrekken van juryleden voor wedstrijden benoemd. Dit is niet altijd even gemakkelijk, wat ook geldt voor het verjongen van het jurycorps. We leven in een samenleving waarin tijd schaars is, vooral ook onder jongeren. Het is dan lastig om deze jongeren aan te trekken als vrijwilliger en als onderdeel van de wedstrijdorganisatie. Toch is het hebben van een jonge ploeg iets wat je graag wilt zien als vereniging. Zij kan immers nog jaren mee draaien bij jouw vereniging. De jeugd heeft wat dat betreft de toekomst.

Atletiekvereniging SPADO benoemde al kort in ons gesprek dat ze het jurycorps wil verjongen. Het blijft lastig, maar toch probeert ze daarin stappen te zetten. Welke stappen zijn dit? Ze probeert de atleten die bij wedstrijden af en toe helpen, zich wat meer naar zich toe te trekken en hen vaker te vragen om te komen helpen. Ze helpen graag bij wedstrijden, kunnen ze wellicht dan ook niet meer doen? Ook merkt ze de effecten van een jonge coördinator in de materiaalploeg en dat deze ook weer mensen uit de eigen leeftijdscategorie aantrekt die dan weer tijdens de wedstrijden komen helpen. En zo probeert ze dit stap voor stap steeds verder op te pakken.

Samenwerken

Een belangrijk aspect is goed samenwerken, niet alleen binnen je eigen vereniging maar ook binnen je eigen regio. Veel verenigingen zitten wel één of meerdere keren per jaar samen om de kalender in de regio samen te stellen. Bij een aantal verenigingen die we hebben gesproken ging het vooral om het samenwerken met andere verenigingen omtrent de vrijwilligers.

Een mooi voorbeeld dat naar voren kwam is bij HAC Helmond. Zij heeft jaarlijks een divers wedstrijdaanbod en organiseert mooie wedstrijden. Er is geen wedstrijdleider, maar dat weerhoudt haar er niet van om deze wedstrijden te organiseren. Hiervoor werkt ze nauw samen met verenigingen in de regio. Zo noemde ze de atletiekvereniging in Someren, AV ’t Jasper Sport. Deze vereniging heeft wél een wedstrijdleider, dus als HAC Helmond een wedstrijd organiseert kunnen zij deze wedstrijdleider inschakelen. AV ’t Jasper Sport heeft dan weer geen ET, en kunnen ze deze van HAC Helmond lenen.

Er zijn nog meer verenigingen die nauw samenwerken om er zo voor te zorgen dat ze voor hun leden een mooi wedstrijdaanbod hebben staan. Mooie samenwerkingen ontstaan hierdoor waarbij verenigingen elkaar helpen om wedstrijden te organiseren. Zo zie je dat iedere vereniging en wedstrijd organisatie commissie haar sterktes heeft.

Naast de genoemde verenigingen zijn er natuurlijk nog meer mooie voorbeelden van initiatieven. Mochten wij nog niet met jouw vereniging hebben gesproken en wil je wat kwijt over een aantal punten waar jullie wedstrijd organisatie tegen aanloopt? Of wil je juist benoemen wat er heel goed gaat binnen jullie wedstrijd organisatie? Mail dan vooral naar wedstrijdsport@atletiekunie.nl. Zo zetten we samen de stap om wedstrijd organisatie commissies bij verenigingen te versterken.