Deadline subsidie aanvraag

07 oktober 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport. Om die reden is er een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken, dit kan nog tot 11 oktober!

Op de website van DUS-I is hiervoor het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) nog tot 11 oktober geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen.  

Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000.De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. 

Let op: verenigingen hebben nog tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen: maak dus snel gebruik van deze regeling.
 

Vraag de subsidie aan