E-learning modules: Dopingpreventie

01 mei 2018
Vorige

Het is voor coaches en atleten van toenemend belang om over de juiste en volledige informatie te beschikken wat betreft dopingpreventie en de consequenties voor de sportbeoefening. De Atletiekunie is om die reden in 2016 gestart met het programma “Atletiek, gewoon schoon”. Daarnaast hechten organisaties als European Athletics en de IAAF een groot belang aan voldoende voorlichting aan- en kennis van coaches en atleten.

Een van de manieren om de juiste informatie beschikbaar te stellen zijn E-learning modules. Om het belang te onderstrepen is het doorlopen van een of meer van deze modules een verplichting van de Atletiekunie en European Athletics en een voorwaarde voor deelname aan toernooien als atleet of het verkrijgen van een accreditatie als coach.

Wat kan ik als vereniging doen?

Het is belangrijk en zinvol om de module ‘Brons’ binnen het E-learningprogramma van de Dopingautoriteit nú al onder de aandacht te brengen van atleten binnen jouw vereniging en hen te stimuleren de module te volgen, zodat de bewustwording nu al gestimuleerd wordt.

Tevens kan de module ‘Trainer-coach 3’ bij alle coaches van wedstrijdatleten onder de aandacht worden gebracht.

Wat moet je doen om de modules te kunnen volgen?

  • Ga naar www.dopingautoriteit.nl
  • Klik op E-learning
  • Klik op de betreffende module ‘Brons’ of ‘Trainer-Coach-3’  en vul je persoonsgegevens in
  • Klik je op ‘Registreren’ en vervolg het programma
  • Na afronding van de module ontvang je een certificaat
  • Bewaar het certificaat goed, omdat deze op korte termijn als voorwaarde worden gesteld om deel te mogen nemen aan het NK of te als coach geaccrediteerd te kunnen worden.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Topsport van de Atletiekunie: topsport@atletiekunie.nl of 026-4864822.