Een atletiekwedstrijd organiseren in corona tijd: geen business as usual

10 juli 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Sinds 1 juli is er weer groen licht voor de organisatie van atletiekwedstrijden. Bij deze atletiekwedstrijden mag publiek aanwezig zijn. Steeds meer Wedstrijd Organisatie Comités (WOC’s) melden hun wedstrijden aan op de kalender. Atleten staan te springen om weer wedstrijden te mogen doen en melden zich dan ook massaal aan.

CAV Energie in Barendrecht heeft recent drie wedstrijden op de wedstrijdkalender gezet. De wedstrijden vinden alle drie plaats in september. Per 1 juli zijn de inschrijvingen open en het loopt meteen storm. Atleten hebben er zin in. De WOC van CAV Energie dient, net als alle andere wedstrijd organisaties, rekening te houden met de beperkingen die het coronavirus ons oplegt. Robert Boer, lid van de WOC van CAV Energie en zelf ook actief als wedstrijdleider, vertelt hoe.

CAV Energie houdt het Atletiekunie protocol als leidraad. Daarnaast hebben zij te maken met strengere verordeningen van de gemeente. De melding bij de gemeente dient dan ook in een vroegtijdig stadium te gebeuren. “Normaal trekken we hier 6 weken voor uit, maar dat duurt nu langer. Door de corona maatregelen en het strengere beleid dient er meer gecontroleerd te worden.” In de afwachting van de goedkeuring start de WOC van CAV Energie toch al met de voorbereiding. “Je moet hierbij wel rekening houden met dat je wedstrijd niet door mag gaan indien het niet voldoet aan het Atletiekunie protocol. Het protocol wordt door gemeenten als een belangrijk document vanuit de sportbond gezien”.

Dat atletiekminnend Nederland in de startblokken stond bleek wel aan het aantal inschrijvingen dat CAV Energie ontving. Voor de drie wedstrijden zat de organisatie binnen zeven dagen al boven de 700 inschrijvingen. Meer wedstrijden hadden hier mee te maken. Zo ontving de organisatie van de Runnersworld Track Meeting op 10 juli binnen 10 minuten al 400 inschrijvingen. Uiteindelijk gaan er meer dan 570 atleten van start. CAV Energie was hier op voorbereid en zat voor de opening van de inschrijving klaar. “Je krijg direct een zwerm aan e-mails, WhatsApp berichtjes en telefoontjes van atleten die mee willen doen. Om deze van antwoord te kunnen voorzien is voldoende mankracht van groot belang”. CAV Energie probeert zoveel mogelijk van deze atleten toe te laten tot de wedstrijd. “Veel deelnemers aan een wedstrijd is niet erg, mits je het tijdschema maar zo maakt dat atleten elkaar niet in de weg lopen”.

Een ander belangrijk aspect in de voorbereiding zijn de juryleden. Daar waar de ene vereniging kiest voor zo min mogelijk juryleden om het aantal personen op de atletiekbaan te beperken, kiest CAV Energie voor om te werken met vaste teams van vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een vaste groep atleten. Zo kunnen zij de corona maatregelen zo goed mogelijk naleven. “Deze groep vrijwilligers blijft gedurende de wedstrijddag steeds bij hun eigen groep atleten en vervolgens werken ze samen alle onderdelen af. Op die manier blijven zij in hun eigen bubbel. Binnen die bubbel dienen zij zelf alert te blijven op de 1,5 meter en tussen twee onderdelen in moeten ze in hun eigen sector aan de buitenrand wachten.” De groep vrijwilligers per groep atleten bestaat doorgaans uit ouders van atleten. De atleten kunnen bij inschrijving aangeven of een ouder beschikt over een jurydiploma of niet en wil helpen. Indien er weer een extra jury team van vijf personen beschikbaar is, kan indien nodig een extra startgroep met atleten worden toegevoegd. “Ouders die niet helpen dienen echt van het wedstrijdterrein weg te blijven.”

Om te voorkomen dat atleten elkaar in de weg lopen kan gewerkt worden met blokken gedurende de dag of een ochtend- en middagprogramma. Ook door het deelnemersaantal te beperken voorkom je piekbelasting. CAV Energie gebruikt het tijdschema als basis. “We houden er rekening mee dat groepen elkaar niet kruisen. Een onderdeel moet echt klaar zijn en het materiaal ontsmet. Ook dienen de atleten die hun onderdeel hebben afgerond op hun eigen sector te zijn voordat er een nieuwe groep naar dat onderdeel toe mag. Tot slot dient de materiaalploeg al het nieuwe materiaal neergezet te hebben en de voorziening weer te hebben verlaten.” Door de extra pauzes van steeds vijf minuten duurt de wedstrijd over de hele dag genomen een uurtje langer, maar dat nemen ze voor lief.

Ook gedurende de wedstrijddag worden de deelnemers, vrijwilligers en bezoekers gewezen op de maatregelen die gelden bij sporten in tijden van corona. Zo is er controle aan de poort en wordt het gebied rondom de horeca en toiletten bewaakt om rijen te voorkomen. Ook microfonisten zijn van belang. “Wij zetten nu naast onze reguliere microfonist nog een extra microfonist in die tijdschema’s, de groepen en coronamaatregelen omroept”. Ook binnen het organisatieteam en het team van officials is tijdens de wedstrijd extra afstemming. Zij communiceren gedurende de dag met headsets. “Zo kunnen we erop attenderen wanneer iemand naar een onderdeel moet als er wat aan de hand is of wanneer er bijvoorbeeld toeschouwers naar de zijlijn gewezen dienen te worden”.

Bij een atletiekwedstrijd in corona tijd kunnen we niet dus doorgaan in de oude vertrouwde modus. We moeten ons realiseren dat er ineens meer zaken zijn waarmee rekening gehouden dient te worden. Het is geen business as usual, maar er moet opnieuw nagedacht worden over zaken zoals toestemming van gemeente, inzet van jury en officials, het tijdschema en de wedstrijddag zelf. Ook kunnen we niet meer onbeperkt atleten, vrijwilligers en bezoekers kwijt op de accommodatie. De protocollen van de Atletiekunie geven hier verder richtlijnen voor.