Eerste editie coachleergang speerwerpen groot succes

16 januari 2019
Baanatletiektrainer Vorige

Zaterdag 12 januari was alweer de vierde en laatste cursusdag van de leergang speerwerpen. Achtenveertig coaches uit heel Nederland rondden de leergang af en hebben hiermee de optimale leer- en oefenstof voor alle leeftijden en niveaus onder de knie gekregen.

Project “Closing the Gap”

De coachleergang Speerwerpen maakt  onderdeel uit van het project “Closing the Gap”. De uitwerking van de ambitie om binnen acht jaar structureel aansluiting bij de wereldtop te vinden op drie atletiekonderdelen waarop dat nu nog niet het geval is. De drie gekozen onderdelen zijn speerwerpen, polsstokhoogspringen en 400 meter / 400 meter horden. 

Coachleergang Speerwerpen

In het kader van dit project zijn vier sessies georganiseerd voor iedereen die binnen de club het speerwerpen op de kaart wil zetten of als club speerwerpen een boost willen geven. Maar liefst 48 coaches van verschillende niveaus hebben hier dankbaar gehoor aan gegeven en zijn in totaal vier keer naar Papendal afgereisd. Johan van Lieshout heeft ze iedere cursusdag onder zijn hoede genomen en op zijn eigen enthousiaste wijze kennis laten maken met de volgende thema’s:

  • techniek, kenmerken en principes;
  • atletische vorming;
  • effectief coachen en motorisch leren principes;
  • belasting en belastbaarheid, groei en ontwikkeling, blessures en preventie;

Mart ten Berge, Geert ten Berge, Brendan Troost, Thijs Ros en Ronald Vetter fungeerden als side-kick van Johan van Lieshout. Zij hebben als expert op hun eigen vakgebied voor verdieping gezorgd tijdens één van de cursusdagen.

 “Ik ben erg blij met de input van de grootmeesters op het gebied van speerwerpen, trainen/coachen, blessurepreventie etc. Ik zou graag een mogelijkheid willen hebben om ook na afloop van de leergang informatie, ervaringen etc. uit te blijven wisselen”, “Voor mij was t een erg leerzame cursus. Bovendien was t ook reuzeleuk om van zoveel hoog aangeschreven trainers les te krijgen en met al die gemotiveerde trainers/atleten ervaringen uit te wisselen. Fijn dat we nu allemaal dezelfde speerwerptaal spreken. Ik kan niet wachten om al het geleerde aan onze junioren over te brengen en verwacht er wel wat verbeteringen door te kunnen zien optreden”. ”De leerstof gaat dieper dan ik had verwacht en dit  ervaar ik als zeer positief” aldus enkele enthousiaste deelnemers.

De totale editie is gewaardeerd met gemiddeld een 8,7!

Johan van Lieshout                                                                                 
Johan van Lieshout, projectleider GAP Projecten bij de Atletiekunie, is initiator van deze leergang.

In september 2018 is Van Lieshout begonnen met het ontwikkelen van deze leergang met als doel clubcoaches enthousiast te maken voor het onderdeel speerwerpen. Een van de doelen tijdens deze leergang is het bespreken van een methodische leerlijn. Het raamwerk stond al en is samen met de deelnemers gevuld met oefenstof. Deze oefeningen worden verder uitgewerkt en binnen de leerlijn geplaatst. Een ander doel is het enthousiasmeren van de deelnemers en ze betere coaches te maken als het gaat om bijvoorbeeld thema’s als atletische vorming, motorische leren en effectief coachen in het algemeen en speerwerpen in het bijzonder. “Gezien de hoge waardering trek ik voorzichtig de conclusie dat dat gelukt is”, aldus Van Lieshout.

“Als het aan mij ligt organiseren we snel weer een leergang waardoor nog meer coaches in Nederland enthousiast raken voor het onderdeel speerwerpen. Voor deze lichting coaches komen er in de toekomst terugkomdagen waarin de kracht van herhaling centraal staat met telkens een thema die we uitdiepen. Zo houden we onze achterban scherp en hebben ze altijd de kans zich te verbeteren op het gebied van praktische vaardigheden en theoretische kennis” vervolgt Van Lieshout zijn verhaal.

Heb je vragen over deze Coach leergang speerwerpen? Mail Johan van Lieshout.

Op 23 maart a.s. verzorgt Johan van Lieshout tijdens de Dag van de Atletiek drie workshops op het gebied van Speerwerpen. Meer weten of inschrijven? Ga naar www.dagvandeatletiek.nl