Eindrapportage ledenbehoud KNZB ook interessant voor de Atletiekclubs

17 april 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Het aantal leden van de KNZB laat al een aantal jaren een daling zien. De zwembond heeft in het beleidsplan het tegengaan van deze daling en het realiseren van een ledengroei als één van de speerpunten benoemd. Om gerichte acties te kunnen ondernemen, was eerst kwantitatief en kwalitatief onderzoek nodig. De KNZB is bij de totstandkoming van de rapportage opgetrokken met de besturen van de verschillende regio’s, die de noodzaak ervan onderkennen.

De KNZB heeft eind juni eerst een onderzoek uitgezet onder leden en niet-leden om meer te weten te komen over de beweegredenen van zwemmers. Daarnaast is in juli een uitgebreide analyse gemaakt op basis van cijfers uit Sportlink. Samen vormt dit de basis voor de Eindrapportage Ledenbehoud.
De conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage worden binnen de KNZB meegenomen bij het maken van de Jaarplannen 2019.

Deze eindrapportage ledenbehoud kan ook interessant zijn voor atletiekverenigingen die hiermee te maken hebben. Met deze eindrapportage kun je hier als bestuurder inzichten uit halen voor je lokale situatie. Klik hier voor de download.

Vragen naar aanleiding van deze rapportage? Neem contact op met Cécile Veldman via cecile.veldman@knzb.nl