Ellis van der Weerden en Rob Janssen nieuwe bestuursleden Atletiekunie

03 juni 2019
Bestuurder en commissielid Vorige

Tijdens de unieraadsvergadering van 23 mei 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Ellis van der Weerden (Amsterdam) en Rob Janssen (Vught) treden toe tot het bestuur van de Atletiekunie. Daarnaast werd in dezelfde vergadering afscheid genomen van bestuursleden John Bos en Carl Verheijen. Bestuurslid Anieke Wierenga is benoemd tot vice-voorzitter, een rol die ze al waarnemend vervulde vanaf november 2018.

Ellis heeft een uitgebreide werkervaring waarvan haar jongste twee functies in het domein van de sport. Momenteel is ze Algemeen Directeur van Team Sportservice in Haarlem. Haar bestuurlijke ervaring is evenzo omvangrijk waarbij ze op dit moment onder andere voorzitter is van de  Werkgeversorganisatie ‘Netwerk in de Sport’, vice-voorzitter van de Grote Club Actie en secretaris van het Jeugdfonds Sport Utrecht.

 

 

 

 

Rob Janssen was sinds mei 2017 lid van de unieraad van de Atletiekunie en maakt de overstap naar het bestuur. Hij was tien jaar voorzitter van de Vughtse sportclub Prins Hendrik, een van de grootste atletiekverenigingen van Nederland. Zijn werkervaring omvat een grote verscheidenheid  aan functies bij de Belastingdienst.

 

 

 

 

 

 

Naast de benoeming van Ellis en Rob werd afscheid genomen van John Bos en Carl Verheijen. John heeft na het voltooien van de maximale zittingsduur zijn functie als bestuurslid en vice-voorzitter op 29 november 2018 beëindigd. Carl heeft na zijn eerste termijn, welke afliep in mei 2019, besloten zich niet verkiesbaar te stellen vanwege de onhaalbare combinatie met zijn nieuwe maatschappelijke functie. We danken John en Carl voor hun jarenlange inzet voor de Atletiekunie en wensen Ellis en Rob veel succes in hun rol.