Frans Kortbeek postuum Lid van Verdienste

03 december 2018
Bestuurder en commissielid Vorige

Het bestuur van de Atletiekunie heeft het besluit genomen om Frans Kortbeek postuum te eren voor zijn verdiensten voor de atletieksport in Nederland. Hij heeft zich, onder andere als lid van de Unieraad, steevast hard gemaakt voor de atletieksport. Zijn kennis van de materie werd geroemd, de manier waarop hij zijn mening naar voren bracht was steevast constructief én volhardend. Als warm pleitbezorger van de sport heeft hij zich daardoor buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de atletieksport in Nederland, de regio en bij de vereniging. Zaterdag 9 juni 2018 is, na een kort ziekbed, Frans Kortbeek overleden. 

Het bestuur van de Atletiekunie heeft besloten om Frans tot Lid van Verdienste te benoemen. Namens de Atletiekunie hebben Rob Janssen en Rien van Haperen op 2 december de onderscheiding uitgereikt aan zijn vrouw Janine Kortbeek, met als onderbouwing de lovende woorden van Hans Slager, bestuurslid van de Atletiekunie.