Gemeenteraadsverkiezingen 2018: sport op de lokale politieke agenda

03 juli 2017
Bestuurders Vorige

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Dé gelegenheid om sport een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek voor sport op de lokale politieke agenda te houden. Sportbonden, sportclubs en NOC*NSF kunnen dit samen realiseren, waarbij vooral de clubs de lokale politiek kunnen inspireren met de kracht van sport. 

Ondersteuning sportclubs om sport op de lokale agenda te zetten 

Om sportclubs daarbij te helpen is een e-zine gemaakt die hen helpt de ‘sportboodschap’ toe te lichten. Ook is er een handleiding gemaakt waarmee sportclubs in 4 stappen inzicht krijgen in waarom, hoe en met welke gespreksonderwerpen ze in gesprek kunnen gaan met de lokale politiek. 

Sportcampagne Teams in zoveel mogelijk gemeenten 

In de komende tijd worden in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met de lokale sportorganisaties campagneacties op gaan zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een Sportcampagne Team in hun gemeente via www.nocnsf.nl/gr2018

Doel: een mooie sportparagraaf in een nieuw collegeakkoord 

De gemeente maakt het sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen!). De kans is groter dat een nieuw college van B&W een mooie sportparagraaf opneemt in het coalitieakkoord als we nu al onze krachten bundelen. Want de verkiezingsprogramma’s vormen weer de input voor de collegeakkoorden. 

Een eerste belangrijke stap is om nu, de periode waarin de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s schrijven, de e-zine en de handleiding te verspreiden onder alle sportclubs, zodat ze direct actie kunnen gaan ondernemen. Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda!