Good practice: kortlopend lidmaatschap

01 februari 2016
Ledenadministratie Vorige

De ervaringen van The Hague Road Runners 

Verenigingen en loopgroepen hebben regelmatig te maken met groepen sporters die slechts voor enkele maanden gebruik willen maken van het sportaanbod van de club. Clubs organiseren bijvoorbeeld diverse kortdurende opstartcursussen voor beginnende lopers, een cursus Bootcamp, of een opstart cursus voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met overgewicht, of lopers die zich in enkele maanden willen voorbereiden op een specifiek hardloopevenement. Ook maken andere sporters (bijvoorbeeld hockeyers, voetballers, schaatsers of triatleten) gebruik van kortlopende lidmaatschap bij de atletiekverenigingen. Allemaal prima initiatieven, die enerzijds leiden tot inkomsten voor de vereniging en op termijn zelfs tot mogelijke ledengroei.

Sinds september vorig jaar kent de Atletiekunie hiervoor het kortlopend lidmaatschap. Dit stelt verenigingen in staat om recreatieve lopers die zich slechts voor enkele maanden aansluiten bij een vereniging officieel aan te melden. Daardoor vallen ze onder de collectieve WA-verzekering die voor de leden is afgesloten. Tot nu toe hebben 24 verenigingen gebruik gemaakt van de regeling en zijn een kleine 500 mensen op deze manier lid (geweest).

The Hague Road Runners 

The Hague Road Runners is een van de verenigingen die van deze mogelijkheid gebruik maken. De Haagse “Road Runners” bestaan ruim dertig jaar en waren bij de oprichting in 1984 de eerste wegatletiekvereniging in Nederland. ‘Onze geschiedenis is nauw verbonden met de City-Pier-City Run, vertelt Willem van Prooijen, de ledenadministrateur van de vereniging. ‘De eerste leden was het er vooral om te doen om samen te trainen voor dat loopevenement.’ Keith Deathridge, een Britse expat, was de oprichter. De ledengroei kwam vooral op gang door mond-tot-mond reclame en door af en toe wat publiciteit te creëren in de lokale media. En dat is nog altijd het geval. Ook het kortlopend lidmaatschap heeft weer alles te maken met de “CPC”, al zijn er meer redenen om dit te introduceren – zoals blijkt in een gesprek met Van Prooijen, voorzitter Toon de Graauw en Robert Ficker, trainer en leider van diverse projecten van The Hague Road Runners.

De eerste leden startten de trainingen ‘vanuit de achterbak van hun auto’, vertelt De Graauw – die deze tijd zelf overigens niet heeft meegemaakt. ‘Er was nog geen clubhuis. Pas later kwam er een onderkomen in Scheveningen en na nog een verhuizing hebben we in 1999 de kleedkamers en kantine van een voetbalvereniging in Wassenaar kunnen overnemen. Die club vertrok om plaats te maken voor een golfbaan.’De huidige accommodatie is anno 2016 het vertrekpunt voor de huidige ongeveer 750 leden. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. ‘Maar dat blijft al jaren gelijk en dat betekent dat we wel steeds jongere leden erbij krijgen’, zegt de ledenadministrateur tevreden. Zoals er ook jaarlijks een verloop is van zo’n tien tot vijftien procent. HRR kent overigens alleen leden van 17 jaar en ouder.


Van links naar rechts: Willem van Prooijen, Toon de Graauw en Robert Ficker
 

Beginnerscursus

Voor de aanwas van nieuwe leden zijn de projecten van groot belang. Jaarlijks biedt HRR een serie voorbereidende trainingen aan voor mensen die bij de CPC de halve marathon willen lopen, maar ook voor wie kiest voor een van de kortere afstanden. ‘Een jaar of vijf geleden hebben we het programma uitgebreid met een beginnerscursus’, vertelt projectleider Ficker. ‘We houden regelmatig een praatje over onderwerpen als kleding, voeding en blessurepreventie. Er is een pasta-party op de avond vóór de wedstrijd en een brunch een week erna.’
‘We hebben de prijs in de loop der jaren ook wat verhoogd, van 55 naar 70 euro, omdat de gewone leden soms de indruk hadden dat we deze projectleden wel erg in de watten legden,’ aldus voorzitter De Graauw.
Met een bescheiden hoeveelheid lokale publiciteit en wat reclame onder de leden en op social media krijgen Ficker en zijn collega’s jaarlijks zo’n zestig tot honderd deelnemers. Voor een deel zijn dat “recidivisten”, maar ook komen er iedere keer nieuwe lopers bij.
‘Een belangrijk kenmerk is wel dat het merendeels om mensen gaat die het leuk vinden om zich een paar maanden voor te bereiden op een sportieve uitdaging. Maar in de zomermaanden gaan ze weer andere dingen doen’, ‘Natuurlijk proberen we deze lopers vast te houden, ook door hen kennis te laten maken met de gewone trainingsgroepen en te laten zien dat we een hartstikke leuke vereniging zijn. Maar als een derde van de deelnemers lid wordt, zijn we tevreden.’ Een soortgelijk project vindt jaarlijks plaats vanaf september. Dan worden er trainingsgroepen gevormd voor mensen die willen kennismaken met de loopsport. Dan is het programma niet gericht op deelname aan een evenement. ‘Het zijn niet zozeer consumenten, maar veeleer mensen die liever eerst de kat uit boom kijken’, zegt De Graauw.

Kwaliteitsborging

Waarom vindt de Haagse vereniging het belangrijk dat de “projectlopers” officieel lid worden van de vereniging en daarmee van de Atletiekunie?
Van Prooijen is blij dat hij de tijdelijke leden nu officieel kan inschrijven. ‘Het zou fijn zijn als ze een bondsnummer krijgen. Als ze dan lid blijven, kan ik ze makkelijk als zodanig aanmelden.’
‘Voor ons gaat het ook om kwaliteitsborging’, zegt Ficker. ‘Je moet zorgen voor voldoende en goed opgeleide trainers, die weten hoe ze om moeten gaan met beginnende lopers. Daar past ook de informatie bij die we binnen het project aanbieden. En een goede WA-verzekering maakt er ook onderdeel vanuit.’
De Graauw: ‘Dat is overigens ook de boodschap die ik meegeef aan onze gewone leden, die soms vragen wat we terugkrijgen voor de bondsafdracht die ze moeten betalen. De waarde van de verzekering is niet zo duidelijk, zeker niet zolang er niets gebeurt. Maar ik wijs dan bijvoorbeeld ook op de trainersopleidingen en op de promotie van de atletiek in de volle breedte en op de organisatorische ondersteuning voor de wegwedstrijden.’ De Haagse vereniging zou het daarnaast prettig vinden als ook de Atletiekunie van zich zou laten horen tijdens het kortlopend lidmaatschap. Van Prooijen: ‘Waarom zou je niet een klein pakketje samenstellen voor deze projectleden, zodat ze nog wat beter zien en ervaren dat ze, in ieder geval tijdelijk, lid zijn van die grote bond en daar welkom zijn. Ook dat kan helpen om de band te versterken.

De Atletiekunie staat daar positief tegenover. ‘Als de verenigingen daarmee instemmen kunnen we deze deelnemers natuurlijk de ‘Tip van de week’ toesturen, zoals nu ook elke week aan alle Dutch Runners en andere geïnteresseerden wordt toegestuurd’, zo oppert Frank Koomen, manager Verenigingszaken van de Atletiekunie.

Op onze website is meer te lezen over de inhoud van en de regels rond het kortdurend lidmaatschap

Tekst en foto: Cors van den Brink