Groeiend aantal verenigingen overweegt bouw van indooratletiekhal

24 december 2018
More Indoor Vorige

De Atletiekunie heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot 25 overdekte atletiekbanen in 2025. Daarom werd in maart 2017 het project ‘More Indoor’ opgezet en eind 2018 een samenwerking gesloten met Maatschappelijk Financieren®. Onder begeleiding van de Atletiekunie bracht een tiental atletiekclubs in december 2018 een werkbezoek aan Gent en Leuven. “Wij willen naast de verenigingen staan en hen helpen om hun ambities te realiseren”, vertelt algemeen directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie.

Zeven atletiekverenigingen, drie gemeenten (Breda, Rotterdam en Hengelo) en de strategische partners waarmee de Atletiekunie binnen het project ‘More Indoor’ samenwerkt, legden onder meer een werkbezoek af aan de Topsporthal in Gent en het Universitair Sportcentrum Leuven om meer inzicht te krijgen in de bouwtechnische keuzes, programmering en het multifunctioneel gebruik van zulke hallen. “Onze plannen voor een indoorhal bevinden zich in een vergevorderd stadium”, vertelt voorzitter Paul Alberts van AV Sprint uit Breda, waar de indoor atletiekbaan onderdeel moet gaan uitmaken van de nog te bouwen Talentenhal. Met meer dan tweeduizend leden is er onder de leden van AV Sprint een grote behoefte. “Die wordt gelukkig onderkend door de gemeente. Ook de wethouder is enthousiast, maar de gemeenteraad moet nog haar fiat geven op de plannen. Wij hebben dit werkbezoek gebruikt om te bekijken hoe je een hal multifunctioneel kunt inzetten. Bijvoorbeeld door de samenwerking te zoeken met onze buurverenigingen in Etten-Leur (AVR Achilles) en Tilburg (AV Attila), maar bijvoorbeeld ook met sportmedische faciliteiten.”

Prijsdifferentiatie

Bruno de Wannemaeker, manager van de Topsporthal in Gent, verzorgde een rondleiding over het topsportcomplex dat aan de rand van de stad is gevestigd en nog steeds groeiende is. “We houden hier elk jaar 25 tot dertig atletiekmeetings, van Nationale kampioenschappen tot clubwedstrijden. De vaste gebruikers lopen uiteen van topsporters tot lokale clubs. Wij faciliteren breedtesport, maar de topsporters hebben overdag exclusief toegang. Op die tijdstippen is het ook niet toegankelijk voor anderen.” In Gent wordt gewerkt met verschillende tarieven. “Clubs betalen twee euro per beurt. Zij klokken in en krijgen een keer per maand een factuur opgestuurd. Zij betalen dus echt het netto gebruik, maar het is ook mogelijk om voor 80 euro een jaarkaart te kopen.”

De Wannemaeker gaf de aanwezigen wat wijze lessen mee voor de exploitatie van een eventuele indoorhal. “Bepaal je doelgroep, prioriteer deze, werk een benaderingsstrategie per doelgroep uit en zet dan gericht acties per doelgroep uit. De accommodatiemanager, overigens in dienst van de Vlaamse Overheid, gaf een voorbeeld van de prijsdifferentiatie die wordt toegepast bij de verhuur van de atletiekhal (3.500 zitplaatsen). “Evenementenbureaus betalen 2.000 tot 2.500 euro huur per dag, sportclubs 700 euro per dag.”

Prijs leidend, maar let op…

De topsporthal in Gent draagt een prijskaartje van tien miljoen euro in 2002. Op de universiteitscampus in Leuven werd de atletiekhal (een zogeheten kleine M-variant) gerealiseerd voor circa twee miljoen euro (2015), vergelijkbaar met bijvoorbeeld de nieuwe atletiekhal in Naaldwijk. “De prijs is in principe leidend, maar de atletiekhal in Leuven is een mooi voorbeeld van hoe je binnen bestemmingsplan en beperkte ruimtes toch iets moois kunt realiseren”, vertelt accommodatie-adviseur Bob Thomassen van de Atletiekunie. Architect Marie Verlinden legt uit: “Het complex moest landschappelijk ingepast worden. Het staat middenin een park, met bomen eromheen. Daarom heeft de buitenzijde een houten uiterlijk gekregen en is het dak anders geworden. Laag in het midden, hoog aan de zijkanten, voor het polsstokhoogspringen en hoogspringen.” Daarnaast bevindt zich in deze atletiekhal een open fitnesscentrum voor studenten. Bovendien kan de verspringbak worden afgesloten; “zodat we de hal eventueel ook kunnen gebruiken voor recepties”, legt beheerder Pieter van Kelst van de universiteit uit. “We hebben in die zin de minimale ruimte maximaal benut.”

Multifunctioneel gebruik

De Atletiekunie juicht een multifunctioneel gebruik van atletiekhallen toe. “Dat kan door een krachthonk of fitnessruimte in te passen, maar denk ook eens aan een 90 meterbaan, zodat het bijvoorbeeld gecombineerd kan worden met boogschieten”, zegt Thomassen. Hij benadrukt: “Een indooratletiekhal is een perfecte sportaccommodatie voor de ontwikkeling van allerlei andere sporters, ook niet-atleten. Op deze manier kan de atletische vorming van sporter verder ontwikkeld worden. Denk aan core stability, sprintsnelheid, sprongkracht, enzovoort. Een indoorhal is ook perfect voor vernieuwend gymnastieksportonderwijs, dat de Atletiekunie afgelopen jaar is gestart in samenwerking met Campina door veel basisscholen in Nederland te voorzien van een atletiek materiaalpakket Ren.Spring.Gooi. Er zijn tal van samenwerkingen mogelijk. Hoe multifunctioneler, hoe enthousiaster gemeentes vaak worden om mee te werken aan de realisatie van een indoor atletiekhal.”

Dat wordt bevestigd door Aad Bouwhuis van HAAG Atletiek en Bert Eilert van Groningen Atletiek. “Er liggen in Den Haag momenteel nog vier scenario’s. Wij zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met het ROC”, verduidelijkt Bouwhuis. In Groningen slaat de atletiekclub voor de bouw de handen ineen met de jeu de boulesclub. “Die willen een Boules-o-Drôme”, lacht Eilert. “We hebben onze toekomstvisie laten optekenen en bij de gemeente neergelegd. Wij zijn hoopvol gestemd over de keuze die de politiek moet maken.”

Het bezoek aan Vlaanderen was volgens Thomassen tevens bedoeld om gemeenten te laten zien dat een investering in een hal een duurzaam karakter heeft. “Het begon in Gent met een indoor atletiekhal, maar inmiddels is het een ruim opgezet sportcomplex geworden waar tal van sporten, buiten en binnen, worden beoefend. Ook het nabijgelegen sporthotel wordt uitgebreid. Het kan de trekker voor meerdere activiteiten zijn. Dat is ook wat bijvoorbeeld in Breda nagestreefd wordt met de nieuwe Talentenhal.”

In Hengelo wordt veel waarde gehecht aan topsport binnen de stadsgrenzen. Zodoende staan de ambities op groen voor de realisatie van een indoor atletiekhal aan het Fanny Blankers-Koenstadion. “Daarnaast willen we van een verderop gelegen baan, die bij de FBK Games wordt gebruikt als inloopbaan, nog eens 200 meter overdekken: het rechte stuk en een bocht”, vertelt voorzitter Roelof de Vries van MPM Hengelo.

Atletiekunie helpt

De verschillende partners binnen het project ‘More Indoor’ (Odin Wenting Bouwadvies B.V., Siebenga Advies- en Tekenbureau, Bulkens Architecten en Tamminga Sports), maar ook een leverancier van kunststof sportvloeren (Herculan), maakten deel uit van het reisgezelschap. “We streven naar 25 indoor atletiekhallen in Nederland in 2025”, vertelt algemeen directeur Pieke de Zwart van Atletiekunie. De noodzaak is duidelijk, want twee derde van alle atletiekclubs zit in de winterperiode (zeker vier maanden) zonder geschikte trainingsaccommodatie. “Door de samenwerking met onze partners kunnen we verenigingen en gemeenten helpen met bouwkundige en sporttechnische expertise om zo meer duurzame indoor atletiekaccommodaties mogelijk te maken. Dat varieert van een mooie 3D-tekening tot doorrekening van de plannen, hulp bij de financieringsvraagstukken (Maatschappelijk Financieren®), het subsidietraject en/of de keuze voor de juiste ondergrond, opstellen van Programma van Eisen, kostenramingen, exploitatieprognoses, aanbestedingsvraagstukken, bouwbegeleidingen, et cetera.”

Meer informatie over More Indoor Atletiekaccommodaties via www.atletiekunie.nl