Iedereen plezier in sport met het Sportakkoord

24 februari 2020
Bestuurder en commissielid Vorige

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het Sportakkoord is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de partners in sport en bewegen waaronder de Atletiekunie.
 

Deelakkoorden Sportakkoord

Binnen Het Nationale Sportakkoord zijn de volgende zes ambities geformuleerd:

 1. Inclusief sporten & bewegen
  Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.
 2. Duurzame sportinfrastructuur
  Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur is nodig om een leven lang te kunnen sporten en bewegen.
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  Sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 4. Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. Kinderen moeten meer en beter bewegen zodat ze hun motorische vaardigheid weer gaan ontwikkelen.
 6. Topsport die inspireert
  Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Wat is het lokaal Sportakkoord?

Om het Sportakkoord te realiseren is het belangrijk dat er op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoorden worden gesloten. Inmiddels hebben maar liefst 339 van de 355 gemeenten een sportakkoord gesloten. In elke gemeente vormt een onafhankelijke sportformateur een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in de gemeente voor het lokale Sportakkoord. Vanuit de gezamenlijke sport (Sportbonden waaronder Atletiekunie, NL Actief en NOC*NSF) krijgt elke gemeente met een Sportakkoord een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Overzicht deelname Sportakkoord per gemeente

Uitvoeringsbudget Gemeente

Als er een Sportakkoord is gesloten kan er vanuit de alliantie vervolgens aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s uit het Sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor jouw gemeente hangt af van het inwoneraantal maar zit tussen de 10.000 en 200.000 euro.

Samenbrengen behoefte van de club en toekennen services

De Atletiekunie zet vol in op het versterken van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. Om dit mogelijk te maken is er vanuit de gezamenlijke sport een Sportlijn vanuit het Sportakkoord ontwikkeld. In deze Sportlijn worden mede voor de Atletiek- en hardloopverenigingen diverse services en diensten beschikbaar gesteld en gefinancierd vanuit het Sportakkoord. De Adviseur Lokale Sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van deze services. De services zijn gericht op inspireren, ontwikkelen en realiseren. Bv. trainersopleidingen, strategische sessies, duurzaamheidstrajecten etc. In de Brochure Dienstverlening (services en diensten) voor sportclubs vind je meer informatie over het aanvragen van deze services.

 

Voordelen voor jouw vereniging?

De voordelen voor jouw vereniging om deel te nemen aan het Sportakkoord:

 • Je bepaalt mee wat het sportbeleid binnen de gemeente wordt.
 • Je wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen de gemeente.
 • Je krijgt mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van je club: maak gratis gebruik van de services en verhoog de kwaliteit van je club via de gezamenlijke dienstverlening.

Heb je inhoudelijke vragen over het Sportakkoord?

Kom naar de Dag van de Atletiek op 21 maart op Papendal. AAC '61 uit Assen is samen met een Adviseur Lokale Sport aanwezig op het bestuursplein.  AAC '61 weet uit ervaring precies welke wegen je kunt bewandelen. Doe hier je voordeel mee voor de uitvoering binnen jouw club. 

De Sportakkoord Supportdesk is aanvullend en afgestemd op de dienstverlening van de Atletiekunie. Via sportakkoord@nocnsf.nl kan jij contact opnemen met de supportdesk. Mocht je rechtstreeks met de Atletiekunie contact willen opnemen dan kan dat via jouw regio-accountmanager.