Jaarverslag en jaarrekening 2015 goedgekeurd door Unieraad

26 mei 2016
Vorige
Op donderdag 26 mei 2016 vond op Papendal de voorjaarsvergadering van de unieraad plaats. Tijdens de vergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 van de Atletiekunie door de unieraad goedgekeurd.
 
In het openingswoord van de vergadering die in het teken stond van 2015 blikte Theo Hoex natuurlijk terug op het succesvolle sportjaar. Daarnaast gaf Theo een toelichting op het belang van de nieuwe beleidsperiode die eraan komt. Naast lokale zorgen over in- en uitstroom van leden, accommodaties en kader dwingt de financiering van sportorganisaties, sportbonden en sportverenigingen, tot overwegen en heroverwegen. Vanzelfsprekend keek Theo ook vooruit naar de EK, over amper 6 weken. De Atletiekunie greep mis bij haar bid voor het organiseren van de EK Indoor 2019 in Apeldoorn, maar met kandidaatstellingen voor de EK cross 2018 en de EK Indoor 2018 voor Masters hebben we nog twee ijzers in het vuur.

Centraal in de vergadering stond het toelichten, bespreken en aansluitend goedkeuren van het jaarverslag 2015 en de bijbehorende jaarrekening. Deze documenten zullen na verwerking van de laatste opmerkingen in de komende periode op de website geplaatst worden.

Ook was er tijdens de vergadering een wisseling in het bestuur. Ruud Kok nam afscheid als bestuurslid van de Atletiekunie en werd door Theo Hoex bedankt voor al zijn inspanningen voor de atletieksport. In de najaarsvergadering van 2015 werd de bestuursperiode van Ellen van Langen al met een jaar verlengd, omdat Ellen namens de Atletiekunie ook in het bestuur van de Stichting EK Atletiek 2016 zitting heeft en continuïteit daar gewenst is. Tijdens de afgelopen vergadering werd haar opvolger al gepresenteerd: Carl Verheijen is geïnstalleerd als nieuw bestuurslid van de Atletiekunie en hij zal de portefeuille topsport overnemen.

Als laatste agendapunt werd door directeur Jan Willem Landré een update gegeven over de 'Ontwikkelagenda Atletiek 2024', het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat op dit moment ontwikkeld wordt. Een toelichting over de gedane activiteiten en nog te zetten stappen in dit proces werd door de unieraad positief ontvangen.